ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI-IX) ir 18 val.

(Karantino metu viešai šv. Mišios neaukojamos)

Šiokiadieniais
7, 8 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9 ir 18 val.)

(Karantino metu viešai šv. Mišios neaukojamos)

Kitos pamaldos »


 
Gruodžio 3 d. 18 val. šv. Mišios jūsų intencijomis Švč. Jėzaus Širdies garbei, gruodžio 4 d. 18 val. - prašant Švč. M. Marijos užtarimo.
Pašventintos Caritas narių platinamos žvakelės. Už auką įsigydami žvakutę jūs paremsite stokojančius.
Kalėdaičių galima įsigyti kasdien nuo 8 iki 18 val. bažnyčioje. Auka už kalėdaičius yra skiriama arkikatedros išlaikymui.
Lapkričio 28 d. prasidėjo Advento laikas. Rarotinės pamaldos vyks kiekvieną sekmadienį prieš ryto 8 val. šv. Mišias.
Kartu su iškilminga liturgine pradžia savo tarnybą pradeda ir svetainė https://sinodas.katalikai.lt Jos tikslas – pagelbėti šią kelionę pradėti su visa Bažnyčia, ieškant Kelio drauge.
Šį rudenį arkivyskupas Kauno arkikatedroje vėl kviečia trečiadienio vakarais į maldos susitikimus už įvairias arkivyskupijos organizacijas. Pradedama 17 val. Švč. Sakramento adoracija, po to šv. Mišios. Kviečiame jungtis į bendrą maldą.
Švč. Sakramento adoracija pirmadienį - šešadienį vyksta nuo 9 iki 18 val., sekmadienį nuo 14.30 iki 18 val.  Maloniai kviečiame į susitikimus su Jėzumi Kristumi.
Dėkojame ir už Jūsų aukas, kurias skiriate Arkikatedros išlaikymui.