ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI-IX) ir 18 val.

(Galima dalyvauti laikantis saugumo normų)

Šiokiadieniais
7, 8 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9, 10 ir 18 val.)

(Galima dalyvauti laikantis saugumo normų)

Kitos pamaldos »


 
Šv. Mišių sekmadieniais 13.30 val. vasaros mėnesiais (birželį, liepą, rugpjūtį) nebus. Kitu laiku šv. Mišios įprasta tvarka.
Ateinantį sekmadienį švęsime Šventosios Dvasios atsiuntimo iškilmę. Prieš šv. Mišias 12 val. procesija. Tą dieną suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiajam, dalyvaujančiam pamaldose, kuriose giedamas himnas O, Dvasia Viešpatie, nuženk.
Gegužinės pamaldos arkikatedroje vyks kasdien 17.30 val. Negalinčius ateiti į bažnyčią kviečiame Švč. M. Marijos litaniją, Rožinį melstis namuose.
Raštinė atidaryta nuo 10 iki 17.30 val. Užeiti prašome po vieną, kitus kviečiame palaukti saugiu vienas nuo kito atstumu.
Arkikatedroje šv. Mišios aukojamos 7, 8 ir 18 val. pirmadieniais-penktadieniais, šeštadieniais 8, 9, 10 ir 18 val.  Sekmadieniais šv. Mišios aukojamos įprasta tvarka. Šiuo metu šv. Komunija dalijama tik į rankas.
Dėkojame visiems, kurie skiriate leistiną pajamų mokesčio paramą Arkikatedros parapijos veiklai paremti. Ši parama Jums nieko nekainuoja ir ją galite skirti deklaruojant pajamas. Mūsų rekvizitai: VMI arba žr. žemiau.
Velykinę išpažintį galima atlikti iki birželio 29 d. Kviečiame ateiti prieš šv. Mišias, arba dėl išpažinties laiko asmeniškai tartis su kunigu.