ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI-IX) ir 18 val.

(Karantino metu viešai šv. Mišios neaukojamos)

Šiokiadieniais
7, 8 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9 ir 18 val.)

(Karantino metu viešai šv. Mišios neaukojamos)

Kitos pamaldos »


 
Ateinantį sekmadienį gegužės 16 d. Kauno arkikatedroje per visas šv. Mišias Marijos radijo savanoriai rinks aukas Marijos radijo studijos statybai paremti.
Kristaus žengimo į dangų (Šeštinių) iškilmės. Tai visuomenės komunikavimo diena. Surinktos aukos yra skiriamos Bažnyčios komunikacijos veiklai paremti.
Gegužinės pamaldos - kiekvieną vakarą 17.30 val. Švč. Sakramento koplyčioje. Maloniai kviečiame.
Kauno arkivyskupas metropolitas K. Kėvalas kviečia melstis kartu arkikatedroje trečiadieniais nuo 17 val.
Galima dalyvauti ir per transliaciją arkivyskupijos YouTube bei FB paskyroje.
Švč. Sakramento adoracija pirmadienį - šešadienį vyksta nuo 9 iki 18 val., sekmadienį nuo 14.30 iki 18 val.  Maloniai kviečiame į susitikimus su Jėzumi Kristumi.
Sutarusieji Kauno arkikatedroje santuokai datą į pasirengimo santuokai kursus registruojasi patys http://kaunoseimoscentras.lt/suzadetiniu-rengimas-2/ Kursai vyks nuotoliniu būdu.
Maloniai prašome, kas galite, gyventojų pajamų mokesčio dalį skirti Arkikatedros parapijos veiklai. Dėkojame ir už Jūsų aukas, kurias skiriate Arkikatedros išlaikymui.