ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI-IX) ir 18 val.

(Karantino metu viešai šv. Mišios neaukojamos)

Šiokiadieniais
7, 8 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9 ir 18 val.)

(Karantino metu viešai šv. Mišios neaukojamos)

Kitos pamaldos »


 
Vasario 24 d. vakarą Kauno arkikatedroje pradėtos Gavėnios rekolekcijos. Jos arkivyskupo Kęstučio Kėvalo kvietimu vyks kiekvieną trečiadienį ir tęsis iki pat Didžiosios savaitės. Plačiau žr. www.kaunoarkivyskupija.lt
Kovo 7 d. kviečiame melstis už visus lietuvius pasaulyje; gavėnios laikotarpyje prisiminkime visus mirusius nuo Covid-19.
Kristaus Kryžiaus kelias apmąstomas penktadieniais 17 val. Graudūs verksmai giedami sekmadieniais 17:30 val. Švč. Sakramento koplyčioje.
Švęsime pirmojo Lietuvos globėjo šv. Kazimiero šventę. Šv. Mišios 7, 8 ir 18 val.
Nuo vasario 17 d. (Pelenų trečiadienio) palaipsniui atnaujinamas Eucharistijos šventimas dalyvaujant tikintiesiems.
Jau baigti arkikatedros Švč. Sakramento koplyčios altoriaus restauravimo darbai. Vėl vyksta Švč. Sakramento adoracija I-VI nuo 9 iki 18 val., sekmadienį nuo 14.30 iki 18 val.  Maloniai kviečiame į susitikimus su Jėzumi Kristumi.
Kauno miesto ligoninėse budi kapelionai, į kuriuos galima kreiptis dėl Ligonių patepimo sakramento.
Sutarusieji Kauno arkikatedroje santuokai datą į pasirengimo santuokai kursus registruojasi patys http://kaunoseimoscentras.lt/suzadetiniu-rengimas-2/ Kursai vyks nuotoliniu būdu.
Nuo vasario 17 d. šv. Mišios švenčiamos su žmonėmis (iki 15 dalyvių). Šv. Mišių laikas pasikeičia tik šeštadienį. Nuo artimiausio šeštadienio šv. Mišios 8, 9 (sudėtinės) ir 18 val.
Dėkojame už Jūsų aukas, kurias skiriate Kauno arkikatedros išlaikymui.