ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI-IX) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9 ir 18 val.)

Kitos pamaldos »


   KONTAKTAI
   Tel. +370 37 32 40 93
   Mob. +370 601 01044
   El. paštas:
   arkikatedrabazilika@gmail.com
   arkikatedra@kaunas.lcn.lt
 
Piligriminės kelionės: į Medžiugorją birželio 9-16 d.; į Lurdą rugsėjo 29 d. - spalio 6 d.; į Šventąją Žemę lapkričio 2 - 11 d.
Visus vyrus ir moteris, galinčius ir norinčius giedoti, kviečiame į atsinaujinančio choro gretas. Sekmadieniais po sumos šv. Mišių choro vadovas Ramūnas laukia norinčių giedoti gale Katedros vaikų kampelyje.
Nuo vasario 13 d. meldžiamės kasdien 7:45 val. įvairiomis intencijomis
Dėkojame už Jūsų dosnumą - aukas, kurių dėka galime išlaikyti šią Arkikatedrą baziliką.