ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI-IX) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9 ir 18 val.)

Kitos pamaldos »


 
Sausio 30 d. 12 val šv. Mišiose melsimės už Samariečių bendruomenę. Kviečiame.
Trečiadieniais Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas 18 val. aukoja šv. Mišias už įvairias arkivyskupijos organizacijas. Kviečiame į bendrą maldą.
Naujoji svetainė - https://sinodas.katalikai.lt - yra pagalba sinodinei kelionei, keliaujant su visa Bažnyčia ir ieškant Kelio drauge.
Švč. Sakramento adoracija pirmadienį - šešadienį vyksta nuo 9 iki 18 val., sekmadienį nuo 14.30 iki 18 val.  Maloniai kviečiame į susitikimus su Jėzumi Kristumi.
Dėkojame ir už Jūsų aukas, kurias skiriate Arkikatedros išlaikymui.