ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI-IX) ir 18 val.

(Iki sausio 3 d. viešai šv. Mišios nebus aukojamos)

Šiokiadieniais
7, 8 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9, 10 ir 18 val.)

(Iki sausio 3 d. viešai šv. Mišios nebus aukojamos)

Kitos pamaldos »






 
Kauno miesto ligoninėse budi kapelionai, į kuriuos galima kreiptis dėl Ligonių patepimo sakramento.
Sutarusieji Kauno arkikatedroje santuokai datą į pasirengimo santuokai kursus registruojasi patys http://kaunoseimoscentras.lt/suzadetiniu-rengimas-2/ Kursai vyks nuotoliniu būdu.
Kauno arkikatedra atidaryta nuo 9 iki 18 val. privačiai maldai.
Išpažinčių klausoma nuo 9 iki 9.30 val. (sekmadieniais nuo 9 iki 12 val.) ir nuo 17.30 iki 18 val.
Nuo gruodžio 16 d. iki sausio 31 d. stabdomos viešos pamaldos bažnyčiose.
Dėkojame už Jūsų aukas, kurias skiriate Kauno arkikatedros išlaikymui.
Šv. Mišios viešai neaukojamos. Jūsų užsakytomis intencijomis šv. Mišios aukojamos privačiai koplyčioje 8 val. šiokiadieniais (9 val. sekmadieniais). www.katalikai.lt rasite nuorodas šv. Mišių transliacijoms iš įvairų bažnyčių.