ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI-IX) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8, 9 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9, 10 ir 18 val.)

Kitos pamaldos »


 
Š. m. vasario Šventasis Tėvas Pranciškus paskyrė Kauno arkivyskupu vysk. Kęstutį Kėvalą. Arkivyskupo inauguracija į Kauno arkikatedrą numatoma balandžio 13 d. 16 val.
Prašome skirti 1,2 proc. pajamų mokesčio Arkikatedros parapijos veiklai paremti. Ši parama Jums nieko nekainuoja ir ją galite skirti deklaruojant pajamas. Mūsų rekvizitai VMI svetainėje arba sužinosite raštinėje.
Kryžiaus kelio apmąstymai vyks penktadieniais 17 val. Gavėniniai giedojimai "Graudūs verksmai" giedami sekmadieniais 17.30 val. Švč. Sakramento koplyčioje.
Su Pelenų diena vasario 26 d. prasideda Gavėnios laikas. Pelenų dienoje šv. Mišios 7, 8, 9 ir 18 val. Šią dieną privalomas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių.
Kviečiame registruotis į Lietuvos jaunimo dienas, kurios vyks birželio mėn. Šiauliuose. Registracija svetainėje jaunimodienos.lt.
Vasario 29 d. nuo 10.30 val. parapijos namuose vyks susitikimas jaunimui apie draugystę ir meilę. Kviečiame!
Kovo 1 d., sekmadienį melsimės už lietuvius visame pasaulyje.
Galime atnešti Švč. Sakramentą ligoniams kiekvieną sekmadienį. Prašome pranešti zakristijoje arba raštinėje apie norinčius atlikti išpažintį ir laukiančius Švč. Sakramento ligonius.
Arkikatedros Švč. Sakramento koplyčioje kasdien nuo 8.30 iki 18 val. Švč. Sakramento adoracija. Maloniai kviečiame.