ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI-IX) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8, 9 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9, 10 ir 18 val.)

Kitos pamaldos »


 
Rugpjūčio 25 d. kviečiame jungtis į piligriminį žygį nuo Katauskių gyvenvietės iki Šiluvos.
Krekenavoje ir Pivašiūnuose nuo rugpjūčio 14 d. vyksta didieji Žolinės atlaidai.
Rugpjūčio 24 d. šeštadienį 10 val. šv. Mišiose melsimės už mons. V. Jalinską, minint 30-tą dieną po mirties.
Rugpjūčio 31 d. 18 val. Kauno arkikatedroje bus teikiamas Sutvirtinimo sakramentas.
Kauno religinės muzikos centras vasaros sekmadieniais kviečia pasiklausyti unikaliais istoriniais Juozapo Radavičiaus vargonais atliekamų kūrinių. Koncertai vyksta 16 val.
Kviečiame registruotis į pasiruošimo sakramentams grupes tel. 8614 73384 (katechetas Arūnas).
Iki rugsėjo 22 d. šv. Mišių 13.30 val. nebus.
Besiruošiantiems vaiko krikštui katechezės tėvams ir krikštatėviams vyks Kauno arkikatedros parapijos namuose 18 val. šiomis dienomis: rugpjūčio 2 d., rugsėjo 6 d.
Galime atnešti Švč. Sakramentą ligoniams kiekvieną sekmadienį. Prašome pranešti zakristijoje arba raštinėje apie norinčius atlikti išpažintį ir laukiančius Švč. Sakramento ligonius.
Arkikatedros Švč. Sakramento koplyčioje kasdien nuo 8.30 iki 18 val. Švč. Sakramento adoracija. Maloniai kviečiame.