ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI-IX) ir 18 val.

(Karantino metu viešai šv. Mišios neaukojamos)

Šiokiadieniais
7, 8 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9 ir 18 val.)

(Karantino metu viešai šv. Mišios neaukojamos)

Kitos pamaldos »


 
Mirusiųjų minėjimo dieną šv. Mišios bus aukojamos sekmadienio tvarka, išskyrus šv. Mišių nebus 13.30 val. Po 12 val. šv. Mišių bus einama gedulinė procesija.
Visų Šventųjų iškilmėje šv. Mišios sekmadienio tvarka, išskyrus šv. Mišių nebus 13.30 val. Vakare po 18 val. šv. Mišių bus einama gedulinė procesija.
Kartu su iškilminga liturgine pradžia savo tarnybą pradeda ir svetainė https://sinodas.katalikai.lt Jos tikslas – pagelbėti šią kelionę pradėti su visa Bažnyčia, ieškant Kelio drauge.
Šį rudenį arkivyskupas vėl kviečia trečiadienio vakarais į maldos susitikimus Kauno arkikatedroje. Spalio ketvirtąjį trečiadienį arkivyskupas ypač kviečia mokytojus ir ugdytojus. Pradžia nuo 17.00 val.
Spalio mėnuo yra skirtas Rožinio maldai. Kauno arkikatedros bazilikos koplyčioje kasdien 17.30 val. bus kalbamas rožinis.
Švč. Sakramento adoracija pirmadienį - šešadienį vyksta nuo 9 iki 18 val., sekmadienį nuo 14.30 iki 18 val.  Maloniai kviečiame į susitikimus su Jėzumi Kristumi.
Dėkojame ir už Jūsų aukas, kurias skiriate Arkikatedros išlaikymui.