ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI-IX) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8, 9 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9, 10 ir 18 val.)

Kitos pamaldos »


 
Švč. Mergelės Marijos Rožinis spalio mėnesį kalbamas Švč. Sakramento koplyčioje kasdien 17.30 val.
Mišrus choras "Cantate" kviečia naujus narius.
Spalio 26 d. 15.30 val. Kauno arkikatedroje vyks susitikimas su pranciškonu kun. Arūnu Peškaičiu.
Galime atnešti Švč. Sakramentą ligoniams kiekvieną sekmadienį. Prašome pranešti zakristijoje arba raštinėje apie norinčius atlikti išpažintį ir laukiančius Švč. Sakramento ligonius.
Arkikatedros Švč. Sakramento koplyčioje kasdien nuo 8.30 iki 18 val. Švč. Sakramento adoracija. Maloniai kviečiame.