ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI-IX) ir 18 val.

(Kviečiame laikytis saugumo normų)

Šiokiadieniais
7, 8 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9, 10 ir 18 val.)

(Kviečiame laikytis saugumo normų)

Kitos pamaldos »


 
Rugpjūčio 13 d. kviečiame vykti į Šiluvą. Kelionei galima registruotis tel. 8686 15225. Daugiau informacijos: www.piligrimyste.lt/siluva/

Šv. Tarcizijaus dieną, rugpjūčio 14 d. 9 val. melsimės už Kauno arkikatedros bazilikos visų kartų ministrantus. Prisiminsime ir jau esančius amžinybėje.
Nuo rugpjūčio 14 iki 22 d. didieji Žolinės atlaidai vyks Pivašiūnuose ir Krekenavoje. Pažaislio vienuolyno ansamblyje Žolinės šv. Mišios 15 dieną 15 val.
Kauno arkikatedros Švč. Sakramento koplyčioje vyksta Švč. Sakramento adoracija kasdien nuo 8.30 val. iki 17.30 val. Nuoširdžiai kviečiame asmeninei Švč. Sakramento garbinimo maldai.
Šv. Mišių sekmadieniais 13.30 val. vasaros mėnesiais (birželį, liepą, rugpjūtį) nebus. Kitu laiku šv. Mišios įprasta tvarka.
Arkikatedroje šv. Mišios aukojamos 7, 8 ir 18 val. pirmadieniais-penktadieniais, šeštadieniais 8, 9, 10 ir 18 val.  Sekmadieniais šv. Mišios aukojamos įprasta tvarka. Šiuo metu šv. Komunija dalijama tik į rankas.