ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI-IX) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9 ir 18 val.)

Kitos pamaldos »


 
Gruodžio 8 d., trečiadienį, švęsime Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmę. Šv. Mišios - 7, 8 ir 18 val.
Gruodžio 2 d. pirmasis mėnesio penktadienis, 17 val. Švč. Sakramento adoracija, 18 val. šv. Mišios; gruodžio 3 d. pirmasis mėnesio šeštadienis - Mergelės Marijos diena, 17:30 val. giedosime Švč. M. Marijos litaniją.
Kiekvieną Advento penktadienį nuo 17 val. Švč. Sakramento adoracija prie centrinio altoriaus. Kviečiame.
Nuo lapkričio 13 - Pasaulinės vargstančiųjų dienos prasideda kasmetinė adventinė akcija, kurios metu paaukoję įsigysite rankų darbo žvakelę - solidarumo, vienybės ir vilties simbolį ir prisidėsite prie pagalbos vargstantiems.
Nuo lapkričio 27 d. prasideda Adventas ir Nauji bažnytiniai metai. Advento sekmadieniais 7:30 val. Arkikatedroje vyks iškilmingos Rarotų pamaldos. Pašventintus kalėdaičius galite įsigyti Arkikatedroje už auką nuo 8 iki 18 val.
Arkikatedroje Advento trečiadieniais arkivyskupas Kęstutis Kėvalas kviečia tikinčiuosius į susikaupimo vakarus. Vakaro pradžia 17 val. - katechezė, 17:30 val. Švenčiausiojo Sakramento adoracija, 18:00 val. Šventos Mišios.
Tikinčiuosius maloniai prašome neatidėlioti išpažinties šventėms. Kunigai kasdien pusvalandį prieš Mišias yra pasiruošę Jūsų išpažintims ir pokalbiams. Pasinaudokite jų tarnyste - tinkamai pasiruoškite Kristaus Gimimo šventėms.
2023 m. sausio mėn. organizuojama piligriminė kelionė į Gvadelupės šventovę Meksikoje. Norinčius vykti kviečiame kreiptis į parapijos kleboną.
Dėkojame už Jūsų dosnumą - aukas, kurių dėka galime išlaikyti šią Arkikatedrą baziliką.
Švč. Sakramento adoracija vyksta pirmadienį - šeštadienį nuo 9 iki 18 val., sekmadienį nuo 14.30 iki 18 val.