ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI-IX) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9 ir 18 val.)

Kitos pamaldos »


 
Sausio 27 d. minima palaimintojo Jurgio Matulaičio mirties - gimimo dangui - diena. Šia proga Vargdienių seserys neseniai yra išleidusios naują knygelę "Štrichai portretui" apie palaimintąjį.
Kviečiame įsigyti Jo Ekscelencijos Eugenijaus Bartulio kalendorių "Šventumo šaknys Lietuvoje" naujiems 2023 metams. Kalendoriais prekiaujama Arkikatedroje ir raštinėje.
Dėkojame už Jūsų dosnumą - aukas, kurių dėka galime išlaikyti šią Arkikatedrą baziliką.