ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI-IX) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8, 9 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9, 10 ir 18 val.)

Kitos pamaldos »


 
Gegužės 19 d. rinkliava bus skiriama Kauno kunigų seminarijos išlaikymui. Seminarija yra išlaikoma tik tikinčiųjų aukomis. Nuoširdžiai dėkojame Jums už paramą.
Kauno arkikatedroje pasiruošusių vaikų I-oji Komunija vyks gegužės 26 d. 13. 30 val. šv. Mišių metu.
Birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesiais šv. Mišių 13.30 val. nebus.
Kauno arkikatedroje Sutvirtinimo sakramentas bus teikiamas birželio 7 ir 8 dienomis per 18 val. šv. Mišias.
Gegužės 23 d., ketvirtadienį 18.30 val. kviečiame į koncertą, skirtą profesionaliosios muzikos pradininkui, kompozitoriui, vargonininkui Juozui Naujaliui.
Gegužės 25 d. kviečiame į piligriminę kelionę Gailestingumo keliu. Registruotis tel. 8614 7334 iki gegužės 21 d.
Švč, Marijos garbei skiriamas mėnuo. Gegužinės pamaldos kasdien 17.30 val. Švč. Sakramento koplyčioje. Kviečiame drauge melstis.
Gegužės 26 d. 15.30 val. kviečiame į Kauno arkikatedrą. Praėjus lygiai 90 m., vargonininkai I. Gerikaitė, J. Kazakevičiūtė, G. Petrauskaitė, A. Petruškevičiūtė ir b. Vaitkus atliks tikslią 1929 gegužės 24 d. koncerto programą.
Besiruošiantiems vaiko krikštui katechezės tėvams ir krikštatėviams vyks Kauno arkikatedros parapijos namuose 18 val. šiomis dienomis: gegužės 3 d., birželio 6 d., liepos 4 d., rugpjūčio 2 d., rugsėjo 6 d.
Galime atnešti Švč. Sakramentą ligoniams kiekvieną sekmadienį. Prašome pranešti zakristijoje arba raštinėje apie norinčius atlikti išpažintį ir laukiančius Švč. Sakramento ligonius.
Liepos 7-11 d. Didvyrių kaime, netoli Raudondvario organizuojama vaikų ir jaunimo vasaros stovykla "Šią vasarą patirk 3D". Registruotis tel. 867038776 (Asta), tel. 861473384 (Arūnas).
Arkikatedros Švč. Sakramento koplyčioje kasdien nuo 8.30 iki 18 val. Švč. Sakramento adoracija. Maloniai kviečiame.