ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI-IX) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8, 9 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9, 10 ir 18 val.)

Kitos pamaldos »


 
Lapkričio 24 d. paskutinis eilinių metų sekmadienis - Kristaus Karaliaus iškilmė. Rinkliava bus skiriama Kauno kunigų seminarijos išlaikymui.
Lapkričio 17 d. - Našlaičių sekmadienis. Kviečiame prisiminti Dievo meilę mums, ją parodyti tiems, kurie jos nepatiria, ypatingai melstis už beglobius vaikus.
Lapkričio 30 d. 18 val. Kauno arkikatedroje bus teikiamas Sutvirtinimo sakramentas asmenims, tinkamai pasiruošusiems ir turintiems Sutvirtinimo kortelę. Prašome registruotis Arkikatedros raštinėje.
Lapkričio 29 d. 18.30 val. kviečiame į susitikimą tema "Ezoterika ir krikščionis". Svečiuosis egzorcistas kun. Kęstutis Rugevičius.
 Lapkričio mėn. 9-17 dienomis Vilniuje vyksta Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidai.
Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidai vyks lapkričio mėn. 9–17 d.
Mišrus choras "Cantate" kviečia į choristų gretas prisijungti naujus narius.
Galime atnešti Švč. Sakramentą ligoniams kiekvieną sekmadienį. Prašome pranešti zakristijoje arba raštinėje apie norinčius atlikti išpažintį ir laukiančius Švč. Sakramento ligonius.
Arkikatedros Švč. Sakramento koplyčioje kasdien nuo 8.30 iki 18 val. Švč. Sakramento adoracija. Maloniai kviečiame.