ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI-IX) ir 18 val.

(Kviečiame laikytis saugumo normų)

Šiokiadieniais
7, 8 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9, 10 ir 18 val.)

(Kviečiame laikytis saugumo normų)

Kitos pamaldos »


 
Gruodžio 4 d. 18 val. šv. Mišiose melsimės į Švč. Jėzaus Širdį aukotojų intencijomis. Gruodžio 5 d. 18 val. šv. Mišiose melsimės prašant Švč. M. Marijos užtarimo.
Pašventintų kalėdaičių galima įsigyti kasdien nuo 8 iki 18 val. bažnyčios gale. Aukos už kalėdaičius yra skiriamos arkikatedros išlaikymui.
Lapkričio 29 d. su pirmuoju advento sekmadieniu prasideda nauji liturginiai metai. Kiekvieną advento sekmadienį prieš pirmąsias šv. Mišias specialios pamaldos -  rarotos, giedosime Marijos valandas.
Nuo pirmojo advento sekmadienio šios žvakutės bus platinamos bažnyčiose, jos skirtos paremti vargstantiems. Dėkojame visiems aukojantiems.
Iki kol galios Vyriausybės paskelbtas karantinas, šv. Mišios bus aukojamos ribojant tikinčiųjų skaičių. Tikintieji įleidžiami į bažnyčią su burną ir nosį dengiančiomis kaukėmis, išlaikant saugų atstumą tarp pamaldų dalyvių.
Dėkojame už Jūsų aukas, kurias skiriate Kauno arkikatedros išlaikymui.
Kauno arkikatedros Švč. Sakramento koplyčioje prasidėjo restauravimo darbai, todėl laikinai nevyks Švč. Sakramento adoracija.
Arkikatedroje šv. Mišios aukojamos 7, 8 ir 18 val. pirmadieniais-penktadieniais, šeštadieniais 8, 9, 10 ir 18 val.  Sekmadieniais šv. Mišios aukojamos įprasta tvarka. Šiuo metu šv. Komunija dalijama tik į rankas.