ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI-IX) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9 ir 18 val.)

Kitos pamaldos »


 
11 val. iškilmingos šv. Mišios švenčiant Švenčiausiąją Jėzaus Širdį ir Arkivyskupijos globėjo šv. Jono Krikštytojo dieną. Taip pat pasaulinė maldos už kunigų šventėjimą diena.
12 val. iškilmingos šv. Mišios dėkojant Dievui už Šeimos-Amoris laetitia metų malones, už šeimos pašaukimą ir šeimų meilės džiaugsmo liudijimą.
Iškilmingos šv. Mišios švenčiant Šv. apaštalus Petrą ir Paulių ir dėkojant už Sinodinio kelio Lietuvoje diecezinį etapą, taip pat vyskupų Eugenijaus Bartulio ir Rimanto Norvilos konsekracijos 25 m. jubiliejus. Kartu melsis visi Lietuvos vyskupai.
Sekmadieniais šv. Mišių 13.30 val. nebus nuo gegužės 29 d. iki rugsėjo mėn. Iki rudens sekmadieniais arkikatedroje šv. Mišios 8, 9, 10.30, 12 ir 18 val.
Šis mėnuo ypatingai skirtas Švč. Jėzaus Širdies garbei. Kiekvieną vakarą 17.30 val. Švč. Sakramento koplyčioje bus giedama Švč. Jėzaus Širdies litanija.
Dėkojame už Jūsų aukas, kurias skiriate Arkikatedros išlaikymui. Taip pat, deklaruojant pajamas, yra galimybė skirti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjai Kauno arkikatedrai.
Švč. Sakramento adoracija pirmadienį - šešadienį vyksta nuo 9 iki 18 val., sekmadienį nuo 14.30 iki 18 val.  Maloniai kviečiame į susitikimus su Jėzumi Kristumi.