ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI-IX) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8, 9 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9, 10 ir 18 val.)

Kitos pamaldos »


 
Gruodžio 22-23 dienomis bus galimybė melsti šventojo užtarimo paliečiant relikvijorių, klausytis katechezės, dalyvauti Sutaikinimo pamaldose.
Gruodžio 20 d. penktadienį kviečiame į Advento susikaupimo vakarą.
Gruodžio 22 d. IV-ą Advento sekmadienį 17 val. kviečiame į Atgailos pamaldas.
Nuo gruodžio 1 d. kiekvieną sekmadienį 7.30 val arkikatedroje vyksta Rarotinės pamaldos, giedamos Švč. M. Marijos valandos. Kviečiame dalyvauti.
Nuo gruodžio 1 d. prasidėjęs Adventas kviečia susikaupimui ir džiugaus Kristaus laukimui.
I-ajį Advento sekmadienį pašventintų kalėdaičių galite įsigyti kasdien nuo 8 iki 18 val. Auka už juos skiriama arkikatedros išlaikymui.
Kviečiame lėšomis paremti suolų šildymo darbus Šiluvos bazilikoje. Galinčius prisidėti prašome kreiptis į zakristiją arba raštinę.
Caritas kviečia dalyvauti akcijoje "Gerumas mus vienija". Caritas nariai arkikatedroje platina žvakutes, aukos už šias žvakutes bus skiriamos paremti vargstančius.
Mišrus choras "Cantate" kviečia į choristų gretas prisijungti naujus narius.
Galime atnešti Švč. Sakramentą ligoniams kiekvieną sekmadienį. Prašome pranešti zakristijoje arba raštinėje apie norinčius atlikti išpažintį ir laukiančius Švč. Sakramento ligonius.
Arkikatedros Švč. Sakramento koplyčioje kasdien nuo 8.30 iki 18 val. Švč. Sakramento adoracija. Maloniai kviečiame.