ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI-IX) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8, 9 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9, 10 ir 18 val.)

Kitos pamaldos »


 
Liepos 21 d. Viešpats pasišaukė monsinjoras Vincentą Jalinską. Pašarvotas Kauno arkikatedroje bazilikoje. Laidotuvių šv. Mišios 23 d. 14 val., po jų laidotuvės.
Liepos 28 d. kviečiame vykti į atlaidus Kryžių kalne. Galima vykti su Jono Pauliaus II piligrimų centru iš anksto užsiregistravus te. 8686 15225.
Kauno religinės muzikos centras vasaros sekmadieniais kviečia pasiklausyti unikaliais istoriniais Juozapo Radavičiaus vargonais atliekamų kūrinių. Koncertai vyksta 16 val.
Kviečiame registruotis į pasiruošimo sakramentams grupes tel. 8614 73384.
Birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesiais šv. Mišių 13.30 val. nebus.
Besiruošiantiems vaiko krikštui katechezės tėvams ir krikštatėviams vyks Kauno arkikatedros parapijos namuose 18 val. šiomis dienomis: rugpjūčio 2 d., rugsėjo 6 d.
Galime atnešti Švč. Sakramentą ligoniams kiekvieną sekmadienį. Prašome pranešti zakristijoje arba raštinėje apie norinčius atlikti išpažintį ir laukiančius Švč. Sakramento ligonius.
Arkikatedros Švč. Sakramento koplyčioje kasdien nuo 8.30 iki 18 val. Švč. Sakramento adoracija. Maloniai kviečiame.