ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI-IX) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9 ir 18 val.)

Kitos pamaldos »


   KONTAKTAI
   Tel. +370 37 32 40 93
   Mob. +370 601 01044
   El. paštas:
   arkikatedrabazilika@gmail.com
   arkikatedra@kaunas.lcn.lt
 
Pamaldos vyks sekmadienio tvarka, bus šventinamos verbos.
Gavėnios trečiadieniais arkikatedroje vyksta susikaupimo vakarai - rekolekcijos, kurioms vadovauja arkivyskupas K. Kėvalas. Nuo 17 val. katechezė ir išpažinčių klausymas; 17:30 val. Švč. Sakramento adoracija; 18:00 val. šv. Mišios.
Gavėnios metu tikintieji kviečiami atlikti išpažintį iš anksto iki balandžio 9 d., kad per šv. Vėlykas nesusidarytų eilės Arkikatedroje.
Didįjį penktadienį 20 val. procesija nuo šv. arkangelo Mykolo (Soboro) bažnyčios iki Kauno šv. apašt. Petro ir Povilo arkikatedros.
Didįjį ketvirtadienį Krizmos Mišios 10 val., šventinami aliejai. Didįjį ketvirtadienį ir Penktadienį pamaldos 18 val. Didįjį šeštadienį Vėlyknaktis 20 val.
Velykų pirmą dieną iškilmingos šv. Mišios 8 val. Pamaldos 10:30; 12:00; 13:30; 18:00. Velykų antrą dieną 8:00; 9:00; 10:30; 12:00; 18:00 val.
Kviečiame parapijiečius ir tikinčiuosius prasmingai skirti valandėlę Švč. Sakramentui pagarbinti.
Visus vyrus ir moteris, galinčius ir norinčius giedoti, kviečiame į atsinaujinančio choro gretas. Sekmadieniais po sumos šv. Mišių choro vadovas Ramūnas laukia norinčių giedoti gale Katedros vaikų kampelyje.
Nuo vasario 13 d. meldžiamės kasdien 7:45 val. įvairiomis intencijomis
Dėkojame už Jūsų dosnumą - aukas, kurių dėka galime išlaikyti šią Arkikatedrą baziliką.