ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI-IX) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8, 9 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9, 10 ir 18 val.)

Kitos pamaldos »


 
Birželio 28 d. liturginė Švč. Jėzaus Širdies iškilmė. Šv. Mišios arkikatedoje šiokiadienio tvarka 7, 8, 9 ir 18 val.
Šv. Apaštalų petro ir Povilo iškilmėje Kauno arkikatedra švenčia titulinius atlaidus. Iškilmingos šv. Mišios 12 val.
Po 18 val. šv. Mišių choro iš Čekijos koncertas.
Šv. Jono Krikštytojo gimimo iškilmė. Iškilmingos šv. Mišios arkikatedroje 11 val. Per šias Mišias bus teikiami kunigystės šventimai.
Birželio 23 d. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė. Devintinių procesiją pradėsime po 12 val. šv. Mišių arkikatedroje, eisime per Santakos parką ir grįšime į arkikatedrą.
Kviečiame registruotis į pasiruošimo sakramentams grupes tel. 8614 73384.
Nuo birželio 2 d. kiekvieną sekmadienį 16 val. skambės didieji Juozapo Radavičiaus vargonai. Kviečiame paklausyti populiarių vargonais atliekamų kūrinių bei pasigrožėti unikalaus istorinio instrumento skambėjimu.
Birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesiais šv. Mišių 13.30 val. nebus.
Katalikams privalomai velykinei išpažinčiai nustatytas laikas Lietuvoje pratęstas iki Šv. Petro ir Povilo šventės birželio 29 d.
Švč. Jėzaus Širdies garbei skiriamas mėnuo. Birželinės pamaldos kiekvieną vakarą 17.30 val. Švč. Sakramento koplyčioje. Kviečiame drauge melstis.
Besiruošiantiems vaiko krikštui katechezės tėvams ir krikštatėviams vyks Kauno arkikatedros parapijos namuose 18 val. šiomis dienomis: birželio 6 d., liepos 4 d., rugpjūčio 2 d., rugsėjo 6 d.
Galime atnešti Švč. Sakramentą ligoniams kiekvieną sekmadienį. Prašome pranešti zakristijoje arba raštinėje apie norinčius atlikti išpažintį ir laukiančius Švč. Sakramento ligonius.
Liepos 7-11 d. Didvyrių kaime, netoli Raudondvario organizuojama vaikų ir jaunimo vasaros stovykla "Šią vasarą patirk 3D". Kviečiame registruotis tel. 867038776 (Asta), tel. 861473384 (Arūnas).
Arkikatedros Švč. Sakramento koplyčioje kasdien nuo 8.30 iki 18 val. Švč. Sakramento adoracija. Maloniai kviečiame.