Kauno arkikatedra bazilika. Pradžia.  
   
   
 

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI-IX) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9 ir 18 val.)

Kitos pamaldos »


   KONTAKTAI
   Tel. +370 37 32 40 93
   Mob. +370 601 01044
   El. paštas:
 arkikatedra@kaunas.lcn.lt
 

Šv. Jono Pauliaus II altorius ir relikvija

2013 m. gegužės 4–5 d. Kaune iškilmingai minėtas arkikatedros bazilikos 600 metų jubiliejus ir kartu 20 metų sukaktis, kai šventovėje apsilankė popiežius Jonas Paulius II. Šia proga buvo atidengtas atnaujintas šoninis altorius skirtas šventajam Jonui Pauliui II. Jame yra gerbiama šio šventojo popiežiaus relikvija.

Šv. Jono Pauliaus II altorius su relikvija

2013 m. gegužės 4–5 d. Kaune iškilmingai minėtas arkikatedros bazilikos 600 metų jubiliejus ir kartu 20 metų sukaktis, kai šventovėje apsilankė popiežius šv. Jonas Paulius II, su apaštališkuoju vizitu 1993 metų rugsėjį viešėdamas Lietuvoje.

Šv. Jono Pauliaus II relikvija

Artėjant šioms sukaktims, Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus SJ rūpesčiu šv. Jonui Pauliui II – Lietuvos bičiuliui, užtarėjui, didžiajam Kristaus piligrimui – pagerbti buvo skirtas atnaujintas arkikatedros šoninis altorius. (jame anksčiau buvęs Švč. M. Marijos Maloningosios Motinos paveikslas sugrąžintas į Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčią Kaune).

Šiame altoriuje nuo arkikatedros iškilmių 2013 m. gegužės 5 d. yra gerbiama šventojo Jono Pauliaus II relikvija. Ją arkikatedrai, pakviesdamas Bažnyčios ir visos lietuvių tautos rūpesčius pavesti (tuomet palaimintojo) Jono Pauliaus II užtarimui, dovanojo buvęs ilgametis popiežiaus asmeninis sekretorius, Krokuvos arkivyskupas kardinolas Stanisławas Dziwiszas, kaip popiežiaus emerito Benedikto XVI ir popiežiaus Pranciškaus ypatingasis pasiuntinys dalyvavęs arkikatedros 600 metų jubiliejaus iškilmėse.

2013 m. gegužės 5 d. iškilmė 2013 m. gegužės 5 d. iškilmė

Šventojo Jono Pauliaus II relikvija yra saugoma relikvijoriuje. Relikvijoriaus autorius – skulptorius prof. Czesławas Dźwigajus (Krokuva).

Šiame altoriuje arkikatedros lankytojų bei piligrimų iš įvairių kraštų, Kaune besilankančių turistų žvilgsnį traukia ir šv. Jono Pauliaus II atvaizdas. Paveikslas palaimintas kaip tik tą 2014 m. pavasarį, kai Jonas Paulius II buvo paskelbtas šventuoju.

Paveikslo autorius – lietuvių tapytojas Paulius Juška.

Palaiminimas šv. Jono Pauliaus II relikvija Šv. Jono Pauliaus II paveikslo pašventinimas