Kauno arkikatedra bazilika. Pradžia.  
   
   
 

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI-IX) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9 ir 18 val.)

Kitos pamaldos »


   KONTAKTAI
   Tel. +370 37 32 40 93
   Mob. +370 601 01044
   El. paštas:
 arkikatedra@kaunas.lcn.lt
 

Klebonas, mons. dek.teol. lic., Vytautas Grigaravičius

Gimė 1963 m. rugpjūčio 4 d. Augo Kauno ir Marijampolės vaikų namuose. Baigė Kačerginės vidutinę mokyklą.

Į Kauno tarpdiacezinę kunigų seminariją įstojo 1987. Diakonu įšventintas 1991 m. pavasarį, kunigu - 1991 m. rugsėjo 22 d.

1991-1992 m. Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos vikaras.

1992 m. Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos vikaras.

1992-1994 m. Žagarės parapijos klebonas.

1994-1997 m. Kelmės parapijos klebonas ir dekanas.

1997-2002 m. Jonavos parapijos klebonas ir dekanas.

2002 m. paskirtas Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonu ir Kauno I (miesto) dekanu.

2006 m. birželio 2 d. VDU Teologijos fakultete apsigynė teologijos licencijatą - Bažnytinės teisės magistro diplominį darbą.

2007 m. sausio 23 d. Šv. Tėvas Benediktas XVI suteikė monsinjoro titulą.

2022 m. birželio 24 d. Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo dekretu atleidžiamas iš Kristaus Prisikėlimo parapijos klebono pareigų ir skiriamas Kauno šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros parapijos klebonu Šias pareigas pradėjo eiti nuo rugpjūčio 1 d.