Kauno arkikatedra bazilika. Pradžia.  
   
   
 

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI-IX) ir 18 val.

(Karantino metu viešai šv. Mišios neaukojamos)

Šiokiadieniais
7, 8 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9 ir 18 val.)

(Karantino metu viešai šv. Mišios neaukojamos)

Kitos pamaldos » 

Kauno Sakralinės muzikos mokyklos jaunučių choras

Gieda kas antrą sekmadienį 13.30 val. šv. Mišiose.

Choro specifika. Parengiamasis, mokomasis choras į „Vaikų“ chorą. Dalyvauja religiniuose ir pasaulietiniuose miesto ir respublikiniuose renginiuose, Šiluvos Šv. Mergelės Marijos atlaiduose bei Kretingos sakralinės muzikos festivaliuose. Chorą sudaro 7–10 metų amžiaus Kauno Sakralinės muzikos mokyklos moksleiviai – berniukai ir mergaitės.

Vadovai ir kontaktai

Vadovės–mokytojos:
metodininkė Irena Rimkevičienė ir ses. Celina.

Tel. 42 50 44; el. p. sakrmuzmok@takas.lt.

Priimami 6–7 metų berniukai ir mergaitės, išlaikę stojamuosius egzaminus, kurių metu patikrinami muzikiniai duomenys. Įstojimo laikas ir sąlygos skelbiama „Kauno dienoje“ kiekvienais metais gegužės pabaigoje – birželio pradžioje.

Egzaminų reikalavimai – muzikiniai duomenys, o į vyresnes klases – kitos muzikos mokyklos pažyma apie baigtų klasių rezultatus.