Kauno arkikatedra bazilika. Pradžia.  
   
   
 

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI-IX) ir 18 val.

(Karantino metu viešai šv. Mišios neaukojamos)

Šiokiadieniais
7, 8 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9 ir 18 val.)

(Karantino metu viešai šv. Mišios neaukojamos)

Kitos pamaldos » 

Kauno Sakralinės muzikos mokyklos vaikų choras

Gieda kas antrą sekmadienį 13.30 val. šv. Mišiose.

Choro specifika. Parengiamasis, mokomasis choras į „Pastoralės“ ir „Giesmės“ chorus. Koncertuoja Respublikoje, dalyvauja religiniuose ir pasaulietiniuose renginiuose, Šiluvos Šv. Mergelės Marijos atlaiduose bei Kretingos sakralinės muzikos festivaliuose. Chorą sudaro 9–13 metų amžiaus Kauno Sakralinės muzikos mokyklos moksleiviai – berniukai ir mergaitės. Šiais metais choro narių skaičius – 60 moksleivių.

Vadovai ir kontaktai

Meno vadovė ir dirigentė: Nijolė JAUTAKIENĖ.

Choro mokytojos: Rasa Palsauskienė ir Olga Strogonova.

Tel.: 42 57 41, 42 50 44; el. p. sakrmuzmok@takas.lt.

Įstojimo laikas ir sąlygos skelbiama „Kauno dienoje“ kiekvienais metais gegužės pabaigoje – birželio pradžioje.

Egzaminų reikalavimai – muzikinės klausos patikrinimas, o į vyresnes klases – kitos muzikos mokyklos pažyma apie baigtų klasių skaičių ir jų rezultatus.