Kauno arkikatedra bazilika. Pradžia.  
   
   
 

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI-IX) ir 18 val.

(Karantino metu viešai šv. Mišios neaukojamos)

Šiokiadieniais
7, 8 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9 ir 18 val.)

(Karantino metu viešai šv. Mišios neaukojamos)

Kitos pamaldos » 

Kauno Sakralinės muzikos mokyklos choras „Giesmė“

Gieda kas antrą sekmadienį 10.30 val. šv. Mišiose.

Choro specifika: mišrus jaunimo choras, atliekantis sakralinę ir pasaulietinę muziką, aktyviai dalyvaujantis religiniuose ir pasaulietiniuose renginiuose Kauno mieste ir respublikoje. Repertuare – įvairių epochų choriniai opusai, nuo grigalinio giedojimo iki mūsų dienų religinės ir pasaulietinės muzikos. Koncertų programos dažnai paįvairinamos choreografiniais elementais, įvairiais perkusiniais instrumentais, sukuriant nuoseklaus, ištisinio vyksmo koncertą. Chore 40 narių, kurie yra Sakralinės muzikos mokykloje besimokantys ir ją baigę 13–25 m. amžiaus merginos ir vaikinai.

Norintys įsitraukti merginos ir jaunuoliai, baigę vaikų muzikos mokyklas, gali kreiptis į mokyklos sekretoriatą (M. Valančiaus g. 8) arba pasiteirauti tel. 42 57 41.

Vadovai ir kontaktai

Vadovė: Salvinija JAUTAKAITĖ–HARGREAVES.
Choro įkūrėja ir meno vadovė mokytoja – ekspertė. Baigusi chorinio dirigavimo specialybę Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (dabartinėje Lietuvos muzikos akademijoje), Indianos valstijoje St.Joseph‘s Koledze (JAV) studijavo Liturginę muziką ir apgynė muzikos magistro laipsnį. 1991–1994 m. studijas tęsė Popiežiškame Bažnytinės muzikos Institute Romoje. Grigalinio choralo teoriją, estetiką, rankraščių analizę bei atlikimo praktiką studijavo pas Prof. Baroffio, taip pat studijavo vargonus, kontrapunktą, liturgiją ir jos istoriją, įgijo licenciato laipsnį.

Choro mokytojai: Sesuo Celina OSB, mokytoja Rasa Galinytė ir mokytojas Egidijus Bavikinas.

Tel. 42 46 50; el. p. sakrmuzmok@takas.lt.

Trumpa istorija

Choras „Giesmė“užsienio valstybių atsiliepimuose buvo ne kartą pavadintas „geriausiu Lietuvos ambasadoriumi“. 1983 metais Salvinija Jautakaitė, Lietuvos valstybinės konservatorijos studentė, Kaune prie Mokytojų namų organizavo ir įkūrė mergaičių chorą „Giesmė“, su kuriuo laimėjo eilę konkursų, dalyvavo televizijos laidose, rengė pirmuosius religinės muzikos koncertus.

Šiandien šis kolektyvas gerai žinomas Lietuvoje ir užsienyje, jo koncertinių kelionių maršrutai driekiasi per visą Europą. Aukščiausi įvertinimai koncertinese kelionese ir tarptautiniuose festivaliuose liudija apie aukštą profesionalumą bei artistiškumą, kuriuo ypač žavisi visuomet gausi klausytojų auditorija.

Svarbiausia savo misija choras laiko jaunimo dvasingumo ugdymą, giedojimą šv. Mišiose bei religines ir pasaulietines chorinės muzikos studijas bei sklaidą. Nuo 1989 metų „Giesmė“ sekmadieniais gieda Kauno arkikatedroje bazilikoje. Be religinės muzikos sklaidos kolektyvas dažnai koncertuoja ivairiuose miesto renginiuose, Lietuvos bažnyčiose, dalyvauja miesto bei respublikinėse Dainų šventėse. Graži tradicija, gyvuojanti jau antrą dešimtmetį, – rengti kalėdinius koncertus Kauno filharmonijoje kartu su kitais Sakralinės muzikos mokyklos chorais.

„Giesmės“ choras ne kartą koncertavo Portugalijoje, Vokietijoje, Norvegijoje, Austrijoje, Didžiojoje Britanijoje, Belgijoje, Prancūzijoje, Italijoje.