Kauno arkikatedra bazilika. Pradžia.  
   
   
 

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI-IX) ir 18 val.

(Karantino metu viešai šv. Mišios neaukojamos)

Šiokiadieniais
7, 8 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9 ir 18 val.)

(Karantino metu viešai šv. Mišios neaukojamos)

Kitos pamaldos » 

Vaikų grupė

Kauno arkikatedros parapijoje Vaikams yra skirtos 13:30 šv. Mišios sekmadieniais (ne vasaros laiku).

Rudenį pradedama ruošti pirmosios komunijos grupė. Kviečiame tėvus su vaikais aktyviai jungtis prie pasiruošimų sakramentams parapijoje, o juos priėmus- tarpusavyje bendradarbiauti, organizuojant vaikų vasaros stovyklas, išvykas.