Kauno arkikatedra bazilika. Pradžia.  
   
   
 

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI-IX) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9 ir 18 val.)

Kitos pamaldos »


   KONTAKTAI
   Tel. +370 37 32 40 93
   Mob. +370 601 01044
   El. paštas:
 arkikatedra@kaunas.lcn.lt
 

Arkikatedros restauracija ir remontai


Šiuo metu VšĮ „Kauno arkikatedros projektai“ įgyvendina projektą „Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos remonto ir restauracijos darbai“ Nr. 05.4.1-CPVA-V-301-02-0011 (toliau – Projektas).

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1 – CPVA -V-301 įgyvendinimo priemonę „Aktualizuoti kultūros paveldo objektus“.

2017 m. liepos 11 d. VšĮ „Kauno arkikatedros projektai“ ir Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra pasirašė Projekto finansavimo sutartį. Finansavimo sutartyje numatyta bendra Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma siekia 1.731.861,04 Eur, iš kurių Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo lėšos 1.472.081,88 Eur ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos 259.779,16 Eur.

Projekto pagrindinis tikslas – kompleksinis Kauno Šv. Apaštalų Petro ir Povilo arkikatedra bazilikos sutvarkymas, siekiant išsaugoti bei atskleisti vertingąsias paveldo objekto savybes, padidinti susidomėjimą kultūros paveldu ir pritaikyti kultūrinių bei su jomis susijusių edukacinių, ekonominių, socialinių poreikių tenkinimui. Šiam tikslui pasiekti numatyta pagrindinė projekto veikla:
– Kauno arkikatedros bazilikos pastato kompleksinis sutvarkymas. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2018 m. sausio 31 d.
– Įgyvendinus projektą, objektas pritrauks daugiau lankytojų bei organizuos aukštesnės kokybės kultūrinius renginius, padidins kultūros paveldo populiarumą, prieinamumą ir teikiamų paslaugų įvairovę.

Dėl detalesnės informacijos apie Projektą maloniai prašome kreiptis į žemiau nurodytą VšĮ „Kauno arkikatedros projektai“ atstovą.

VšĮ „Kauno arkikatedros projektai“
Direktorius Evaldas Vitulskis
Tel. +370 687 35447
El. p. arkikatedra@kn.lcn.lt

Arkikatedros bazilikos restauravimo darbus bei parapijos sielovadinę veiklą galima paremti:

– perduodant asmeninę auką parapijoje dirbančiam kunigui (zakristijoje arba raštinėje);
– pervedant pinigus į parapijos sąskaitą >>>;
– pevedant 2 procentus pajamų mokesčio (parapijos rekvizitai >>>).