Kauno arkikatedra bazilika. Pradžia.  
   
   
 

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI-IX) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9 ir 18 val.)

Kitos pamaldos »


   KONTAKTAI
   Tel. +370 37 32 40 93
   Mob. +370 601 01044
   El. paštas:
 arkikatedra@kaunas.lcn.lt
 

Pranciškonai pasauliečiai (OFS)

„Broliai ir seserys, įsipareigoję sekti Kristaus pavyzdžiu ir mokymu, stengiasi gyventi broliškai, siekdami pagrindinio tikslo – bendradarbiauti kuriant Dievo karalystę žemėje“.
(Iš Regulos)

Tikslas. Gyventi nuolatinio atsivertimo dvasia, atvirai sutinkant iššūkius, kylančius iš visuomenės ir Bažnyčios gyvenimo, remiantis principu „iš Evangelijos į gyvenimą, iš gyvenimo į Evangeliją“, laikantis pranciškoniško dvasingumo pagal savo pasaulietišką savo luomo padėtį.

Veikla. Trečiasis pranciškonų ordinas yra bažnytinė institucija krikščioniškai tobulybei siekti evangeliniu būdu. Viena svarbiausių pranciškoniškos veiklos sričių - pasidalyti dvasinėmis bei medžiaginėmis gėrybėmis su broliais, ypač skurdžiausiais, tam apribojant asmeninius poreikius.

Kita veiklos sritis – pagalba gyvajai Jėzaus Kristaus Bažnyčiai. Tad šiuo metu Kauno tretininkai stengiasi Evangelijos dvasia pagelbėti parapijoms.

Plačiau apie pasauliečių pranciškonų ordiną galima pasiteirauti: tel. (37) 38 86 44, 20 18 45, 31 13 62, mob. tel. 686 80486

Istorija

Pasauliečių pranciškonų (arba pranciškonų tretininkų) ordinas Lietuvoje atsirado 1250m. Jį įkūrė Mažesnieji broliai (OFM). Ordino veikla nenetrūko net sunkiausiais istorijos periodais.

Dabar veikianti Kauno arkivyskupijos pasauliečių pranciškonų brolija atkurta ir palaiminta kardinolo V. Sladkevičiaus 1992 04 14. Direktoriumi (vėliau – dvasios tėvu) buvo paskirtas prel. doc. dr. V. S. Vaičiūnas, OFS. Brolijoje yra apie 100 narių, 15 iš jų priklauso arkikatedros bazilikos parapijai, šio būrelio vadovas - br. Jonas Grigas OFS (T. 20 18 45) Kiekvieną mėnesio pirmąjį šeštadienį bendruomenės broliai ir seserys renkasi šv. Jurgio konvente (Papilio g. 9), kur yra įsikūrusi ir Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino kurija. Parapijų būreliuose renkamasi dažniau.