Kauno arkikatedra bazilika. Pradžia.  
   
   
 

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI-IX) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9 ir 18 val.)

Kitos pamaldos »


   KONTAKTAI
   Tel. +370 37 32 40 93
   Mob. +370 601 01044
   El. paštas:
 arkikatedra@kaunas.lcn.lt
 

Marijos legionas – talkininkų grupė

Tikslas. Garbinti Dievą ir siekti asmeninio šventumo.

Pobūdis ir veikla. Griežtai laikomės nuostatų iš Marijos legiono atmintinės, kas savaitę lankome prezidiumo susirinkimus. Kartą per savaitę bent 2 val. dirbame apaštalinį darbą: lankome parapijiečius namuose bei ligoninėse, kviečiame naujus narius, meldžiamės už žmones, evangelizuojame.

Vadovai ir susirinkimai

Nuo 1997 m. „Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų“ prezidiumui ir visos Lietuvos „Skausmingosios Motinos“ Comitium vadovauja dvasios vadas kunigas Vytautas Merkys.

Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų“ prezidiumo pirmininkė yra Stanislava Janušaitienė, tel. 633 548917, 42 04 87. „Švč. M.Marijos Šeimos Karalienės” prezidiumo pirmininkė yra Zita Giedraitienė, n. tel. (837) 76 12 29.

Prezidiumo ir patricijų susirinkimai vyksta Jėzuitų bažnyčios patalpose sekmadieniais 10 val. (Rotušės a. 9). Religine tematika patricijų susirinkimai vyksta kartą per mėnesį sekmadieniais 13.30 val. Prezidiumo nariai renkasi Marijonų talkininkų centre antradieniais, 16 val. (Laisvės al. 101).

Norintys įsijungti į Marijos legiono veiklą, gali kreiptis į Stanislavą Janušaitienę,
mob. tel. 633 548917, tel. (37) 42 04 87.

Trumpa istorija. Pirmasis Marijos legionas įkurtas 1921 09 07 Dubline. Įkūrėjas - Pranas Dufas. Pirmoji legionierė - Adelė Kvin. 1994 m. vasario mėn. 3 metams iš Dublino atsiųsta Čikagoje gyvenanti lietuvė vienuolė Marija Smilga. Ji Kaune Vytauto bažnyčioje 1994 02 13 įkūrė pirmąjį Marijos legiono prezidiumą, kurį pavadino „Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų“ vardu. Šio prezidiumo pradininkai buvo: Virginija Šinkūnienė – pirmoji prezidiumo ir pirmos Kurijos pirmininkė (dirbo 10m.), Joana Kalinauskienė – vicepirmininkė; a. a. Valentinas Skrinska; po 2 mėn. pakviesta į legioną Janina Latušinskienė jau 11 m. aktyviai dirba legionierės darbą.

Antrasis arkikatedros parapijos prezidiumas, įkurtas 1996 09 08 prie šv. Gertrūdos bažnyčios, pavadintas „Švč. M. Marijos Šeimos Karalienės“ vardu. Šio prezidiumo pirmininku buvo paskirtas Jonas Zaniauskas, kuris išėjo iš „Švč. M Marijos Ėmimo į dangų” prezidiumo. Aktyvų darbą dirba iki šiol (10m.).