Kauno arkikatedra bazilika. Pradžia.  
   
   
 

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI-IX) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9 ir 18 val.)

Kitos pamaldos »


   KONTAKTAI
   Tel. +370 37 32 40 93
   Mob. +370 601 01044
   El. paštas:
 arkikatedra@kaunas.lcn.lt
 

Jaunimo maldos grupė „Jėzaus Sandora“

Maldos grupėje gali dalyvauti visi, ieškantys gilesnio Dievo pažinimo. Grupelė yra atvira kiekvienam žmogui. Susirenkame trečiadieniais, 18 val. parapijos kambaryje.

Grupelė atvira kiekvienam, ieškančiam gilesnio Dievo pažinimo. Ateikite!

Veikla. Drauge meldžiamės, skaitome Šventąjį Raštą, dalijamės asmenine tikėjimo patirtimi, dalyvaujame evangelizacijoje bei užtarimo maldos tarnystėje. Aktyviai įsitraukiame į sekmadienio 18 val. šv. Mišių liturgiją: skaitome Šventojo Rašto skaitinius bei bendruomeninę maldą.

Vadovė. Audra FILIPAVIČIENĖ, tel.: 8 620 24052, (37) 23 53 74.
Išsilavinimas aukštasis, augina dukrą ir sūnų, grupelės veikloje dalyvauja nuo 1997 m., vadove išrinkta 1999 m.

Trumpa istorija. Grupė pradėjo rinktis 1997 m. tuometinio Kauno arkikatedros bazilikos administratoriaus kun. K. Grabausko bute grupelės lyderės Linos Mikalauskaitės rūpesčiu. Kun. K. Grabauskas pakvietė tuometinius Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto pirmakursius, patikėdamas jiems sekmadienio 18 val. šv. Mišių giedojimą. Į maldos vakarus rinkosi akademinis jaunimas iš įvairų Kauno aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų. Ilgainiui išryškėjo dvi grupės kryptys: šlovinimo(iš jos gimė Kauno arkikatedros bazilikos šlovinimo grupė „Agapė”) ir maldos grupė „Jėzaus Sandora“. Į susirinkimus anksčiau rinkosi daugiausia studentai, dabar renkasi labai įvairaus amžiaus žmonės.