Kauno arkikatedra bazilika. Pradžia.  
   
   
 

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI-IX) ir 18 val.

(Karantino metu viešai šv. Mišios neaukojamos)

Šiokiadieniais
7, 8 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9 ir 18 val.)

(Karantino metu viešai šv. Mišios neaukojamos)

Kitos pamaldos » 

Šeimų klubas

TIKSLAS IR VEIKLA. Šeimų klubas įkurtas 2002 m. katedros klebono pastangomis. Parapijos šeimos susibūrė auginti meilę ir pagarbą savo šeimose bei stiprinti kitas šeimas, kad Dievo žodis pasiektų kiekvienus namus. Klubas veikia pagal Lietuvos šeimos centro pasiūlytą programą „Stebėk, vertink, veik“.

Užsiėmimus veda Olga KAZLIENĖ.

Naujos šeimos priimamos klebonui kun. Evaldui Vitulskiui rekomendavus.

Užsiėmimai vyksta vieną kartą per mėnesį – trečiąjį mėnesio ketvirtadienį, po 18 val. šv. Mišių.