Kauno arkikatedra bazilika. Pradžia.  
   
   
 

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI-IX) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9 ir 18 val.)

Kitos pamaldos »


   KONTAKTAI
   Tel. +370 37 32 40 93
   Mob. +370 601 01044
   El. paštas:
 arkikatedra@kaunas.lcn.lt
 

Suaugusiųjų maldos ir Šventojo Rašto skaitymo grupė

Tikslas. Artimiau ir giliau pažinti Šventojo Rašto mokymą, pasidalinti mintimis apie tai, kaip kiekvienas asmeniškai kasdienybėje patiria Šventojo Rašto tiesas, kaip Šventojo Rašto mokymas padeda giliau suvokti krikščioniškąjį identitetą, keičia vertybinę orientaciją.

Norinčius skaityti Šventąjį Raštą prašome kreiptis į budėtoją raštinėje 10–16 val. (tel. 32 40 93).
Visus, besidominčius Šventuoju Raštu, norinčius pasidalinti savo žiniomis ir gyvenimo patirtimi, kviečiame ateiti į grupės susitikimus.

Vadovė – Zita Macijauskienė.

Veikla.Šventojo Rašto skaitymo grupės nariai keičiasi, todėl į susirinkimus ateinantys tikintieji atneša vis naujas patirtis, plečiasi patirčių ratas.

Grupėje yra galimybė pasitikslinti savo žinias įvairiomis Šventojo Rašto temomis, rasti atsakymus į klausimus, kurie kyla klausantis Dievo Žodžio per šv. Mišias ar permąstant sekmadienio homilijas. Susirinkimuose dalyvauja 8–10 žmonių, kurių amžius 40–60 metų. Susirinkę dalyviai meldžiasi vieni už kitus, kartu skaito ir studijuoja Šventąjį Raštą. Rengia piligrimines pažintines keliones. Grupė renkasi kas antrą ketvirtadienį, po 18 val. šv. Mišių, parapijos kambarėlyje.

Trumpa istorija. Grupė susikūrė 1998 metais, pakviesta tuometinio arkikatedros bazilikos administratoriaus kun. Kęstučio Grabausko. Pats administratorius šiai grupei ir vadovavo.