Kauno arkikatedra bazilika. Pradžia.  
   
   
 

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI-IX) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9 ir 18 val.)

Kitos pamaldos »


   KONTAKTAI
   Tel. +370 37 32 40 93
   Mob. +370 601 01044
   El. paštas:
 arkikatedra@kaunas.lcn.lt
 

Vaikų ir jaunimo rengimas sakramentams

Vaikų Rengimas Krikšto, Atgailos ir Eucharistijos sakramentams, jei reikia Krikšto sakramentui

Krikšto, Atgailos ir Eucharistijos sakramentams vaikai rengiami vienerius mokslo metus. Susitikimai prasideda rugsėjo mėn. parapijos namuose (įėjimas iš šventoriaus). Parapijoje veikia dvi sakramentų rengimo grupės vaikams.

Vadovauja: Penktadieniais nuo 18 val. Arūnas JUŠKA, tel. 8614 73384, ir sekmadieniais nuo 12 val., ses. Karolina, tel. 8675 45641.

Mieli tėveliai, laukiame Jūsų vaikučių, norinčių priimti Atgailos – Susitaikymo, Eucharistijos sakramentus.

Ugdymo principai.
Vidinis vaiko ugdymas vyksta
per klausymą: savęs, artimo, Dievo, – į tikėjimą;
per priėmimą: žodžio, dėmesio, šypsenos, – į susitaikymą;
per savigarbos ugdymą – į Eucharistijos priėmimą;
per žinojimą – į maldą.

Veikla. Sudaromos sąlygos vaikams nuosekliai lankant užsiėmimus ir dalyvaujant Šv. Mišiose pažinti liturginių metų turtingumą, išgyventi išganymo paslaptį. Per kiekvieną užsiėmimą nagrinėjama nauja tema. Einama „sparčiais“ tikėjimo žingsniais. Dirbame drauge: diskutuojame, vaidiname, klausome, aiškinamės, žaidžiame, rašome, nusišypsome vieni kitiems. Naudojamos įvairios katechezei skirtos priemonės, didelis dėmesys skiriamas Šventajam Raštui. Sekmadieniais dalyvaujame Šv. Mišiose 13.30 val. Vaikai kviečiami įsijungti į liturgiją ir aktyviai dalyvauti Eucharistijos šventime. Gegužės pabaigoje vaikai priima Pirmąją Šventąją Komuniją. Po Pirmosios Šventosios Komunijos šventės draugystė su vaikais ir tėvais nenutrūksta. Dalyvaujame parapijos vaikų stovykloje, susitinkame rudenį.

Paulė, 11 metų:
Pamokėles lankiau todėl, kad norėjau sužinoti apie Dievą, apie Eucharistiją, Šv. Mišias. Norėjau geriau pažinti savo tikėjimą, pažinti Jėzaus meilę, priimti Šv. Komuniją.

Gerda, 9,5 metų:
Pamokėles verta lankyti, nes gali geriau išmokti pažinti Dievą, visas maldas; pasiryžti priimti Jėzų į savo širdį. Tada užsimezga ryšys tarp Dievulio ir tavęs.

 

Jaunimo Rengimas Sutvirtinimo sakramentui, jei reikia Krikšto, Atgailos ir Eucharistijos sakramentams

Sutvirtinimo sakramento priėmimui parapijos jaunimas nuo 15 m. rengiasi vienerius mokslo metus. Susirinkimai prasideda rugsėjo mėn. ir vyksta penktadieniais nuo 18 val.

Atsakingasparapijos katechetas Arūnas Juška, tel. 8614 73384.

Kviečiame jaunuolius, norinčius pasiruošti priimti Sutvirtinimo sakramentą, surasti tikėjimo bendraminčių, įsijungti į parapijos veiklas. Laukiame Jūsų.

Veikla. Per užsiėmimus aiškinamės Katalikų Bažnyčios katekizmą, gilinamės į Sutvirtinimo sakramento prasmę, teikiamas malones. Bendraujame su arkikatedros bazilikos bendruomenių nariais, mokomės būti Kristaus liudytojais savo aplinkoje. Susidraugaujame. Darome išvykas, įsijungiame į parapijos gyvenimą.

Rūta, 17 metų:
Sutvirtinimo sakramento priėmimu visų pirma atlikau savo kaip katalikės pareigą. Tai mane priartino prie Dievo, leido pasijusti tikra bendruomenės nare, o pamokėlių metu daug prisiminiau bei sužinojau naujo...

Simona, 2006 m.:
Viena iš Šventosios Dvasios dovanų yra IŠMINTIS. Priėmusi Sutvirtinimo sakramentu teikiamas Šventosios Dvasios dovanas, nuo pirmos dienos netapau išmintingesnė. Tačiau su laiku tai pasireiškė. Katechetė yra sakiusi, jog dovanas, kurias žmogus gauna iškilmių metu, ne iš karto pajuntamos. Tačiau nereikia galvoti: „Jei aš jų iš karto nepajutau – negavau, tai jų ir neturėsiu“. Reikia labai norėti, pasistengti ir tikėti...
Norėti, tai maldose prašyti Dievą, kad mokytų naudotis gautomis dovanomis.
Pasistengti, tai neužmiršti šių dovanų arba kaip katechetė sako: „Nepadėti jų į stalčių ir neužrakinti“.
Tikėti, tai tikėti Dievu ir Jo malonėmis.
Tad ir visiems linkiu ne tik priimti Sutvirtinimo Sakramentą bei gauti 7 dovanas, bet ir norėti jų, o atėjus laikui, jomis naudotis.