Kauno arkikatedra bazilika. Pradžia.  
   
   
 

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI-IX) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9 ir 18 val.)

Kitos pamaldos »


   KONTAKTAI
   Tel. +370 37 32 40 93
   Mob. +370 601 01044
   El. paštas:
 arkikatedra@kaunas.lcn.lt
 

Suaugusiųjų katechumenatas

Katechumenatas – oficiali Katalikų Bažnyčios programa, skirta žmonėms, norintiems pilnai įsijungti į Bažnyčios gyvenimą.

Katechumenatas yra skirtas trims suaugusiųjų grupėms:

 • Nekrikštytiems;
 • Pakrikštytiems Katalikų Bažnyčioje, bet nepriėmusiems Pirmosios Komunijos ir
  Sutvirtinimo sakramentų arba vieno iš jų;
 • Pakrikštytiems kitoje krikščionių Bažnyčioje, bet norintiems pilnai įsijungti
  į Katalikų Bažnyčią.

  Šioje programoje gali dalyvauti ir tie žmonės, kurie yra įkrikščioninti, t.y. priėmę Krikšto, Pirmosios Komunijos bei Sutvirtinimo sakramentus, tačiau nori labiau pažinti savo tikėjimą. Katechumenatas po Krikšto yra gera galimybė priimti tą tikėjimo ir gyvenimo pilnatvę, kurią mums dovanoja Dievas per Jėzų Kristų ir Bažnyčią.

  Katechumenato tikslas yra atsivertimas – proto ir širdies perkeitimas. Krikščionio gyvenimas yra nuolatinė atsivertimo kelionė, o Katechumenato tikslas – pradėti ją keliauti.

  Kiek trunka Katechumenatas? Programa trunka maždaug 9 mėnesius, ji prasideda rugsėjo pradžioje ir baigiasi per Sekmines.

  Šiuo laikotarpiu vyksta kassavaitiniai susitikimai penktadienio vakarais nuo 18 val. iki 19.40 val. Kauno arkikatedros parapijos namuose, Vilniaus g. 1 / Valančiaus g. 4 (įėjimas iš šventoriaus)

  Atsakingas: Parapijos katechetas Arūnas Juška, tel. 8614 73384.

  Trumpa statistika. Kauno arkivyskupijos Suaugusiųjų katechumenato programoje 2002–2003 m. dalyvavo apie 40 dalyvių, iš jų keliolika ruošėsi pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentams. 2003–2004 m. programoje dalyvauja apie 70 dalyvių ir iš jų 2 katechumenai ruošėsi Krikšto sakramentui, 10 – pirmosios Komunijos ir 21 – Sutvirtinimo sakramentams. 2004–2005 m. Suaugusiųjų katechumenatą lankė apie 70 žmonių, iš jų 4 katechumenai ruošėsi Krikšto, 9 – Pirmosios Komunijos ir 13 – Sutvirtinimo sakramentams.

 •