Kauno arkikatedra bazilika. Pradžia.  
   
   
 

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI-IX) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9 ir 18 val.)

Kitos pamaldos »


   KONTAKTAI
   Tel. +370 37 32 40 93
   Mob. +370 601 01044
   El. paštas:
 arkikatedra@kaunas.lcn.lt
 

Giesmininkų grupė „Žalgiris“

Gieda kasdien 18 val. šv. Mišiose (išskyrus sekmadienį).

Grupės giedojimo ir repertuaro specifika. Giesmininkų grupė tęsia buvusio bendruomeninio giedojimo tradicijas. Gieda tada ir ten, kada ir kur kiti chorai negieda – proginėse šv. Mišiose. Kasdien – Švč. Sakramento adoracijos metu, advento metu kiekvieno sekmadienio rytą, – Švč. M. Marijos valandas, gavėnios metu, kiekvieno sekmadienio vakarą, – „Graudžius verksmus“, kiekvieną penktadienį gavėnios metu gieda einant Kryžiaus kelią; Maldavimų dienomis procesijoje – Visų Šventųjų litaniją ir maldavimus; gegužės mėn., po vakarinių šv. Mišių, – Švč. M. Marijos litaniją, birželio mėn. – Švč. Jėzaus Širdies litaniją. Tikinčiųjų pageidavimu gieda Švč. Jėzaus Vardo rožinį už mirusius ar gyvuosius, taip pat gieda laidotuvėse ir kitomis progomis, kada tai reikalinga.

Norintys giedoti gali prieiti prie vadovo ir pareikšti pageidavimą.

Gali įsijungti tikintieji, norintys giedoti ir turintys muzikinę klausą, nepriekaištingą vokalą, giedoję arba dainavę chore, ansamblyje, bent minimaliai besiorientuojantys gaidose, tinkamo giedojimui amžiaus, pareigingi žmonės.

Vadovas: Vitas GRUZINSKAS, tel.: 34 05 66, mob. 8 680 20400.
1980 m. baigė J. Gruodžio muzikos technikumą. Nuo 2000-ųjų metų rudens Kauno arkikatedroje bazilikoje pavaduoja (esant reikalui) nuolatinį vargonininką.