Kauno arkikatedra bazilika. Pradžia.  
   
   
 

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI-IX) ir 18 val.

(Karantino metu viešai šv. Mišios neaukojamos)

Šiokiadieniais
7, 8 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9 ir 18 val.)

(Karantino metu viešai šv. Mišios neaukojamos)

Kitos pamaldos » 

Jaunimo šlovinimo grupė

Gieda sekmadieniais ir švenčių dienomis 18 val. šv. Mišiose. Repeticijos vyksta sekmadieniais 16:00–17:30 val. bažnyčioje arba parapijos namuose.

Muzikinės grupės specifika. Jaunimo šlovinimo grupė gieda klasikines, tautines, tradicines, charizmatines bei Taize giesmes. Akompanimentas: akustinės gitaros, bosinė gitara, klavišiniai, perkusinis būgnas ir kiti instrumentai.

Norintys giedoti grupėje parapijiečiai kviečiami ateiti į repeticijas arba prieiti prie šlovintojų prieš ar po 18 val šv. Mišių.

Vadovė: Ieva, tel. 8636 62767.
VDU Katalikų teologijos fakulteto studentė. Jaunimo grupei ir chorui vadovauja nuo 2013 m. rugsėjo mėnesio.

Trumpa istorija. 1996 m. tuometinio Kauno arkikatedros bazilikos administratoriaus kun. Kęstučio Grabausko rūpesčiu 18 val. sekmadienio šv. Mišiose pradėjo giedoti jaunimo grupelė, kurios daugumą sudarė VDU Katalikų teologijos fakulteto studentai. Grupelės vadovai keitėsi: s. Pranciška, Mindaugas Malinauskas, Eugenijus Danilevičius, Ramūnas Bernotas, Karolis Sokolovas. Tuo metu grupelė dar neturėjo pavadinimo, jį pasiūlė vadovas Mindaugas.