Kauno arkikatedra bazilika. Pradžia.  
   
   
 

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI-IX) ir 18 val.

(Karantino metu viešai šv. Mišios neaukojamos)

Šiokiadieniais
7, 8 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9 ir 18 val.)

(Karantino metu viešai šv. Mišios neaukojamos)

Kitos pamaldos » 

Kauno Sakralinės muzikos mokyklos choras „Pastoralė“

Gieda kas antrą sekmadienį 10.30 val. šv. Mišiose.

Choro specifika. 16–20 metų amžiaus mergaičių choras, atliekantis sakralinę ir pasaulietinę muziką, aktyviai dalyvaujantis religiniuose ir pasaulietiniuose renginiuose Kauno mieste ir Respublikoje.

Vadovai ir kontaktai

Vadovė: Nijolė JAUTAKIENĖ.
Kauno Sakralinės muzikos mokyklos įkūrėja ir direktorė, choro „Pastoralė“ dirigentė ir meno vadovė, muzikos aranžuočių bei tekstų autorė, mokytoja–ekspertė.

Choro mokytoja Birutė Dindaitė-Vinslovienė, akompaniatorė Greta Drenseikaitė-Paliulienė.

Tel. 42 57 41; el. p. sakrmuzmok@takas.lt.

Norinčios įsitraukti mergaitės, baigusios vaikų muzikos mokyklas, gali kreiptis į mokyklos sekretoriatą (M. Valančiaus g. 8) arba pasiteirauti tel. 42 57 41.

Trumpa istorija

Mergaičių vokalinis ansamblis „Pastoralė“ įkurtas prie Kauno Mokytojų namų. Organizatorė ir įkūrėja – vadovė Nijolė Jautakienė. 1979 m. sausio 10 d. ansamblį sudarė 16 dainininkių 13 – 16 m. amžiaus. Ansamblio įsteigimo tikslas – keisti mergaičių ateistinę pasaulėžiūrą, formuojamą tuometinėje komunistinėje mokykloje bei muzikos pagalba priartinti klausytojus prie Dievo.

Prašvitus nepriklausomybės vilčiai „Pastoralė“ jau buvo pilnai pasiruošusi sveikinti laisvę, tautinės bei sakralinės muzikos repertuaru. Nuo I sąjūdžio suvažiavimo dienos, pradėjo giedoti Kauno arkikatedroje bazilikoje šv. Mišių metu. Ansamblis išaugęs į chorą, nenuilstamai dalyvavo Lietuvos atgimimo, kultūrinėje ir politinėje veikloje.

1991 m. vasario 4 d. chorinių kolektyvų „Pastoralė“ ir „Giesmė“ pagrindu, Kaune buvo įsteigta Sakralinės muzikos mokykla. Nuo tada atsirado palankios sąlygos ir galimybės šiems kolektyvams koncertuoti ir užsienyje.

Platus sakralinės muzikos repertuaras, paįvairintas lietuvių liaudies dainomis ir lietuvių autorių naujausiais kūriniais, taipogi senovinės muzikos klasika, sudarė galimybes atverti duris į iškilias Europos ir JAV bažnyčias ir Katedras, universitetų sales.

„Pastoralė“ koncertavo Jugoslavijoje, Portugalijoje, daugelį kartų Vokietijoje ir Austrijoje – Zalcburgo Katedroje, Norvegijoje, Italijoje – Romoje, Šv. Petro Bazilikoje, Panteone, Prancūzijoje – Notre Dame Katedroje, Lurde, Jungtinėse Amerikos valstijose ir Kanadoje, Didžiojoje Britanijoje.