Kauno arkikatedra bazilika. Pradžia.  
   
   
 

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI-IX) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9 ir 18 val.)

Kitos pamaldos »


   KONTAKTAI
   Tel. +370 37 32 40 93
   Mob. +370 601 01044
   El. paštas:
 arkikatedra@kaunas.lcn.lt
 

Švč. Sakramento brolija – brotstvininkai

Veiklos pobūdis. Organizuoja ir tvarko procesijų eisenas. Prižiūri bažnytines vėliavas, kamžas, Švč. Sakramento baldakimą bei žibintus. Palaiko tvarką arkikatedroje bazilikoje didžiųjų švenčių metu. Brolija atskirai į savo susirinkimus nesirenka, dalyvauja rekolekcijose ir meldžiasi kartu su parapija.

Vyrus, norinčius dalyvauti brolijos veikloje, kviečiame užeiti į arkikatedros bazilikos zakristiją.

Trumpa istorija. Brolija - tai Švč. Sakramento brolijos dalis, kuri buvo įsteigta Kaune 1539 m. Carinės okupacijos metais šiai brolijai sunykus liko tik brolijos dalis, vadinama „brotsvininkais“. Jos globoje buvo kai kurie bažnytiniai reikmenys, ji palaikydavo tvarką bažnyčioje švenčių dienomis, tarnavo pamaldose ir procesijose. 1920 m. vasario 2 d. brolija priima atkurtos Švč. Sakramento brolijos įstatus. 1930 m. katedros skyrius turėjo 1992 narius (žr.: Žemaičių katedros bazilikos inventorius 1924 m. Bylos Nr. 8, 5 psl., Kauno arkivyskupijos kurijos archyvas). Tarybinės okupacijos metais, uždarius daugelį Kauno bažnyčių, brolija turėdavo praskirti susirinkusius maldininkus ir padaryti taką kunigui net šiokiadienių šv. Mišių metu, prižiūrėti, kad neužsikimštų durys, bei neleisti ekskursantams trikdyti šv. Mišių. Taip pat jie rūpinosi tuomet dažnomis procesijų eisenomis.

Dabar brolijoje yra 20 narių. Jų amžiaus vidurkis – 60 metų.