Kauno arkikatedra bazilika. Pradžia.  
   
   
 

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI-IX) ir 18 val.

(Karantino metu viešai šv. Mišios neaukojamos)

Šiokiadieniais
7, 8 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9 ir 18 val.)

(Karantino metu viešai šv. Mišios neaukojamos)

Kitos pamaldos » 

Mergaičių adoruotojų grupė „Žibintas“

Veiklos pobūdis. Adoruoja sekmadienio 12 val. šv. Mišiose bei pirmaisiais mėnesio šeštadieniais, dalyvauja procesijose. Organizuojami susitikimai su dvasininkais, ekskursijos, vasaros stovyklos. Merginos padeda organizuoti parapijos šventes.

Mergaitės, norinčios dalyvauti adoruotojų veikloje, kviečiamos užeiti į adoruotojų kambarėlį
sekmadienį prieš arba po Sumos šv. Mišių,
arba kreiptis į zakristiją.

Vadovė. Ramona JAKAITIENĖ. Išsilavinimas aukštasis, turi du sūnus, grupei vadovauja nuo 2002 metų.

Trumpa istorija. Adoruotojų grupelė susikūrė 1981 metais. Jų veikla prasidėjo dalyvavimu procesijose. Beveik 10 metų mergaitės rinkdavosi kasdien Šventojo Rašto studijoms. Nuo pat organizacijos įsikūrimo merginų veikla rūpinosi Albina Petraškaitė. Šiuo metu veikloje dalyvauja maždaug 20 mergaičių 6–23 metų amžiaus. Adoruotoja Jurga Daučiūnaitė grupę lanko jau 10 metų ir yra vadovės pagalbininkė.