Kauno arkikatedra bazilika. Pradžia.  
   
   
 

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI-IX) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9 ir 18 val.)

Kitos pamaldos »


   KONTAKTAI
   Tel. +370 37 32 40 93
   Mob. +370 601 01044
   El. paštas:
 arkikatedra@kaunas.lcn.lt
 

Ministrantai

Tikslas. Garbinti Dievą patarnaujant prie altoriaus šv. Mišių metu, dalyvaujant procesijose bei kitose liturginėse apeigose. Artimiau susipažinti su liturgija, ugdyti atsakingus, aktyvius bei sąmoningus Bažnyčios narius.

Norinčius tapti ministrantais kviečiame ateiti į Arkikatedros bazilikos zakristiją.
Kreiptis į zakristijoną Roką-Albertą.

Vadovas. Kauno arkikatedros bazilikos zakristijonas Rokas-Albertas KOŽENIAUSKAS. Vedęs, turi du sūnus. Zakristijonas nuo 1983 06 01.

Kontaktai: el. p. rokasalbertas@takas.lt, ministrantas@omni.lt.

Veikla. Ministrantai kasdien patarnauja šv. Mišių metu Kauno arkikatedroje bazilikoje. Mokosi katekizmo, dalyvauja rekolekcijose, rengia susitikimus su hierarchais ir įdomiais žmonėmis, su arkikatedros jaunimu dalyvauja šventiniuose renginiuose, popietėse, vaidinimuose. Kasmet dalyvauja viktorinoje „Žinokime daugiau“. Nuo 1999 m. žaidžia „Katedros taurės“ krepšinio turnyruose. Dalyvauja ekskursijose, vasaros stovyklose, susitikimuose su kitų parapijų jaunimu. Kasmet švenčia šv. Tarcizijaus, ministrantų globėjo, dieną. Plačiau apie Kauno arkikatedros bazilikos ministrantų veiklą galite sužinoti ministrantų interneto svetainėje ministrantas.allcx.com.

 
     
 
     
 

Trumpa istorija. Tarybinės okupacijos metais ministrantų veikla buvo pogrindinė. Darbas su jaunimu vyko nenutrūkstamai nuo 1983 m., jo iniciatorius – zakristijonas Rokas-Albertas Koženiauskas. 1998 08 14 Kryžių kalne pastatytas Kauno arkikatedros bazilikos ministrantų kryžius. Tai viešos veiklos pradžia. 1998 10 30 atnaujinta oficiali ministrantų patarnavimo Mišioms registracija. Atnaujintos ministrantų pareigos. 1999 05 23 išleidžiamas pirmasis ministrantų laikraštukas „Ministrantas”. Nuo 1999 06 23 dienos Žodžio liturgijos metu ministrantams leista skaityti skaitinius. Pirmieji skaitovai: Laurynas Koženiauskas, Edvardas Vanagas, Aleksandras Povilaitis, Vitalis Koženiauskas, Edvinas Dubikaitis.