Kauno arkikatedra bazilika. Pradžia.  
   
   
 

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI-IX) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9 ir 18 val.)

Kitos pamaldos »


   KONTAKTAI
   Tel. +370 37 32 40 93
   Mob. +370 601 01044
   El. paštas:
 arkikatedra@kaunas.lcn.lt
 

Naujienos

Arkikatedros parapijos sielovados grupių susirinkimas

2023-05-10 Kauno arkikatedros parapijos sielovados grupių susirinkimas. Susirinkimą inicijavo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, padedant ir vaišinant Parapijos namų darbuotojams. Susirinkime aptartos sielovados grupių veiklų kryptys. Grupių atstovai pradėjo nuo savo veiklų prisistatymo, aptarė kylančias problemas. Kai kurie buvo paskatinti bendradarbiauti su kuruojančiais kunigais ir intensyvinti veiklą, patraukti daugiau narių. Sielovados grupės suburia katedros parapijiečius ir bendruomenę į savanoriškas grupes, skirtas tikėjimo stiprinimui. Arkikatedros parapija norėtų labiau išryškinti šias veiklas, pritraukti daugiau narių ir pabrėžti jų svarbą parapijos kasdienybėje bei liturgijoje. Sielovados grupių stiprinimui buvo pasiūlyta: 1. Misijų dienos 2. Pristatymai ir veiklos metraštis internetiniame puslapyje. Jau anksčiau buvo pasiūlyta pagalba iš veiklas kuruojančių kunigų, kurie padėtų grupelės nariams rasti savo kryptį. Šie susitikimai dar turi įgauti pagreitį ir parodyti savo rezultatus. Pasitarimo metu iškelti klausimai dėl Carito patalpų pritaikymo, varpininko skyrimo ir Šventojo Rašto adoracijos koplyčioje. Oficialų susirinkimo toną praskaidrino Onutės gimtadienio tortas.