Kauno arkikatedra bazilika. Pradžia.  
   
   
 

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI-IX) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9 ir 18 val.)

Kitos pamaldos »


   KONTAKTAI
   Tel. +370 37 32 40 93
   Mob. +370 601 01044
   El. paštas:
 arkikatedra@kaunas.lcn.lt
 

Naujienos

Kauno Arkikatedros bazilikos Švč. Sakramento adoruotojų susitikimas su klebonu monsinjoru Vytautu Grigaravičiumi parapijos namuose vasario 18 d.

Aptarti šie klausimai: ● Pasiūlyta atgaivinti Švč. Sakramento procesijas Devintinių išvakarėse ir pirmaisiais mėnesių sekmadieniais (pristatė: klebonas-monsinjoras Vytautas Grigaravičius). 2023 m. kovo 5 d. (sekmadienį) per sumos šv. Mišias tarp dalyvaujančiųjų šioje procesijoje užsiregistravo 9 adoruotojai. Jų sąrašas ir kontaktai pas kleboną. Pagal galimybes pasiūlyta įtraukti vaikus, kurie galėtų barstyti žiedlapius (Adoracijos koordinatorė ses. Aloyza). ● Vieną kartą metuose organizuoti adoruotojų šventę, kai geras oras, šilta pabūti gamtoje. Pvz.: Devintinės ar kita diena (pasiūlymas: klebonas-monsinjoras Vytautas Grigaravičius). ● Adoracijos koordinatorė ses. Aloyza pristatė vaikų adoraciją, vykstančią penktadienių vakarais Švč. Sakramento (studentų) bažnyčioje. Kartu su adoruotojais kilo iniciatyva organizuoti ir paaugliams skirtą laiką Švč. Sakramento garbinimui. ● Švč. Sakramento koplyčioje galėtų vėl atsirasti šv. Raštas (galimas variantas – 2 knygos: viena – iškilmingai padėta; kita – skirta norintiems nusinešti į savo suolą); ● Tarp adoruotojų pasiūlyta švęsti Gailestingumo sekmadienį („Trokštu, kad pirmasis sekmadienis po Velykų būtų Gailestingumo šventė,“ – Jėzaus žodžiai kartu su prašymu nutapyti Jo paveikslą Faustinos išgirsti jai būnant Plocko vienuolyne 1931 m. (Dien., 49); ● Dar kartą apsvarstyti Švč. Sakramento koplyčioje esančio Dievo Gailestingumo paveikslo buvimo vietą (galbūt galima būtų surasti dar tinkamesnę); ● Pasidalinta Dievo Gailestingumo šventovės rektoriaus Kun. Povilo Narijausko kvietimu kiekvieną gavėnios savaitę įsipareigoti 3,5 val. Adoracijos už pašaukimus įvairiuose miestuose ir bažnyčiose (Adoracijos koordinatorė ses. Aloyza). Nuoroda į YouTube ir tekstinį kvietimą klebono-monsinjoro V.Grigaravičiaus pasiūlyta įkelti ir į Arkikatedros svetainės naujienų skiltį. ● Adoracijos koordinatorė ses. Aloyza pakvietė ir informavo apie artimiausią organizuojamą Švč. Sakramento adoruotojų Susikaupimo dieną, kuri įvyks Arkikatedros parapijos namuose 2023 m. kovo 25 d. (šeštadienį). Susikaupimo dienos vadovu numatomas Šv. Jono kongregacijos br. Paulius Juozapas; skirta Kauno arkikatedros ir Švč. Sakramento (studentų) bažnyčios adoruotojams. ● Adoracijos koordinatorė ses. Aloyza pasiūlė, jog galėtų būti planuojama ekskursija po Arkikatedrą, supažindinant adoruotojus su šia bažnyčia (kartu tai ir bendruomenės ryšio stiprinamas). ● Pabaigoje kiekvienas adoruotojas pasidalino savąja Švč. Sakramento garbinimo dvasine patirtimi.

Tekstą parengė Vaida Rakaitytė