Kauno arkikatedra bazilika. Pradžia.  
   
   
 

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI-IX) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9 ir 18 val.)

Kitos pamaldos »


   KONTAKTAI
   Tel. +370 37 32 40 93
   Mob. +370 601 01044
   El. paštas:
 arkikatedra@kaunas.lcn.lt
 

Naujienos

Paminėjome Kristaus Karaliaus Visatos Valdovo ir šv. Cecilijos dienas.

„Kristus laimi, Kristus valdo, Kristus viešpatauja !!!“ 2022 lapkričio 20 d. Kauno šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedra bazilika šventė Kristaus Karaliaus visatos valdovo iškilmę ir Šv. Cecilijos paminėjimą iškilmingame pasibuvime parapijos namuose. Choras „Cantate“, vadovaujamas Mindaugo Šikšniaus, su gerbiamo ir mylimo klebono monsinjoro Vytauto Grigaravičiaus palaiminimu meldėmės ir šventėme Šv. sumos Mišias, kurios prasidėjo vargonais išplėtota giesme „Kristus laimi, Kristus valdo, Kristus viešpatauja !!!“. Ši šventė buvo neeilinė ir tuo, jog profesionaliai ir dėmesingai buvo sutvarkyti mikrofonai bei garsiakalbiai. Pirmą kartą choras girdėjo kiekvieną žodį ir kiekvieną giesmės toną. Be to pirmą kartą išgirdo savo balsus, mikrofonų dėka, skambančius bazilikos skliautuose ir už viską padėka mūsų dėmesingam ir kruopščiai apmąstančiam klebonui Vytautui Grigaravičiui. Mišias puošė vargonų garsai, kuriais jau daug metų groja nuostabi ir profesionali vargonininkė Teisutė Palubinskaitė. Jos pirštų prisilietimas prie kiekvieno vargonų manualo klavišo ir registro parinkimas sukuria nuostabios harmonijos aurą. Taip pat šias iškilmes papuošia, jau ne vieną kartą, giedantis psalmes Dovydas Jokubauskis, kuris tarnauja Lietuvos tautai Lietuvos šaulių sąjungoje. O aiškiais ir melodingais klebono užgiedojimais Šv. Mišios baigėsi iškilminga Šv. Sakramento procesiją ir sekvencija „Tave, Dieve, garbinam“. Po Šv. Mišių choras „Cantate“ suorganizavo, Šv. Cecilijos proga, popietinę šventę prie stalo. Kvietėme brangius bazilikos kunigus, buvusius ir jau nebegiedančius choro narius, vadovus švęsti džiugios Kristaus Karaliaus ir Šv. Cecilijos šventės. Pobūvis turėjo kelias svarbias dalis: sveikinimo ir padėkos žodžiai, kurio metu kunigai sveikino visus susirinkusius su gražia švente ir klebono, monsinjoro iniciatyva buvo parašytos devynios padėkos keturiems buvusiems choro „Cantate“ nariams: Vytautui Skrebiškiui, Violetai Klovienei, Bernadetai Jankauskienei, Stasiui Navasaičiui ir penkiems giedantiems bei dar atliekantiems svarbią tarnyste bazilikos gyvenime: Irenai Antanavičienei, Joanai Misevičienei, Daliai Skarelienei, Mariui Kazlauskui, Vaclovui Miškiniui. Antroje dalyje skanavome įvairių patiekalų. Trečioje dalyje buvo suorganizuota viktorina Šv. Cecilijos garbei ir patikrintos žinios. Viktorinoje dalyvavo keturios grupės, viena grupe daugiau nei buvo numatyta ir jos vadinosi gražiais bei originaliais pavadinimais: „Lakštingalos“, „Alto turbo“, „Bičiuliai“ ir „Ad fontes“. Pirmos vietos laimėtojai buvo prelato Vytauto Stepono Vaičiūno komanda pavadinimu „Bičiuliai“. Visi buvo apdovanoti saldžiais prizais, knygelėmis, sakraliniais suvenyrais. Na o ketvirtoji dalis – tai eilės, dainos ir šokiai, nes nuo kito sekmadienio prasideda džiaugsmingas, bet santūrus Šv. Kalėdų laukimo metas – Adventas. Tad dainavome, linksminomės ir džiaugėmės vieni kitais, kad esame sveiki, galime daug padaryti gražaus ir naudingo ne tik kitiems, bet ir sau. Galime dainuoti ir klausyti vieni kitų. Choro „Cantate“ bendruomenė su vadovu Mindaugu Šikšniumi dėkoja Dievui, bazilikos klebonui monsinjorui Vytautui Grigaravičiui, choro dvasios Tėvui Vytautui Steponui Vaičiūnui ir kitiems labai reikšmingiems ir mylimiems kunigams už įsimintiną šventę.

Choro "Cantate" vadovas Mindaugas Šikšnius