Kauno arkikatedra bazilika. Pradžia.  
   
   
 

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI-IX) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9 ir 18 val.)

Kitos pamaldos »


   KONTAKTAI
   Tel. +370 37 32 40 93
   Mob. +370 601 01044
   El. paštas:
 arkikatedra@kaunas.lcn.lt
 

Skelbimai

Susikaupimo vakarai su arkivyskupu Kęstučiu Kėvalu

Gavėnios trečiadieniais arkikatedroje vyksta susikaupimo vakarai - rekolekcijos, kurioms vadovauja arkivyskupas K. Kėvalas. Nuo 17 val. katechezė ir išpažinčių klausymas; 17:30 val. Švč. Sakramento adoracija; 18:00 val. šv. Mišios.