Kauno arkikatedra bazilika. Pradžia.  
   
   
 

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI-IX) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9 ir 18 val.)

Kitos pamaldos » 

Skelbimai

Pirmasis mėnesio penktadienis ir šeštadienis

Gruodžio 2 d. pirmasis mėnesio penktadienis, 17 val. Švč. Sakramento adoracija, 18 val. šv. Mišios; gruodžio 3 d. pirmasis mėnesio šeštadienis - Mergelės Marijos diena, 17:30 val. giedosime Švč. M. Marijos litaniją.