Kauno arkikatedra bazilika. Pradžia.  
   
   
 

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI-IX) ir 18 val.

(Kviečiame laikytis saugumo normų)

Šiokiadieniais
7, 8 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9, 10 ir 18 val.)

(Kviečiame laikytis saugumo normų)

Kitos pamaldos » 

Skelbimai

Spalio mėn.

Galima pelnyti atlaidus, nustatytomis sąlygomis pelnomus už bent vienos Rožinio dalies maldą bažnyčioje ar drauge šeimoje, kartu bent trumpai apmąstant slėpinius.