Kauno arkikatedra bazilika. Pradžia.  
   
   
 

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI-IX) ir 18 val.

(Iki sausio 3 d. viešai šv. Mišios nebus aukojamos)

Šiokiadieniais
7, 8 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9, 10 ir 18 val.)

(Iki sausio 3 d. viešai šv. Mišios nebus aukojamos)

Kitos pamaldos » 

Skelbimai

Kauno arkikatedroje