Kauno arkikatedra bazilika. Pradžia.  
   
   
 

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI-IX) ir 18 val.

(Galima dalyvauti laikantis saugumo normų)

Šiokiadieniais
7, 8 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9, 10 ir 18 val.)

(Galima dalyvauti laikantis saugumo normų)

Kitos pamaldos » 

Skelbimai

Velykinė išpažintis

Kviečiame kasdien sužadinti gailestį ryžtantis nebenusidėti. Gailestis - tai sielos skausmas ir nepakantumas padarytoms nuodėmėms drauge su pasiryžimu nebenusidėti. Kai gailestis kyla dėl to, kad Dievą mylime labiau už viską, jis vadinamas „tobulas“ (gailestis iš meilės). Toks gailestis atleidžia lengvąsias nuodėmes; juo gaunamas ir mirtinųjų nuodėmių atleidimas, jei tvirtai pasiryžtama, kai tik bus galimybė, atlikti sakramentinę išpažintį. Gailestis, vadinamas „netobulu“, irgi yra Dievo dovana, Šventosios Dvasios poveikis. Toks gailestis kyla iš pasibjaurėjimo nuodėme arba iš amžinojo pasmerkimo bei kitų nusidėjėliui gresiančių bausmių baimės (gailestis iš baimės).