Kauno arkikatedra bazilika. Pradžia.  
   
   
 

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI-IX) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8, 9 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9, 10 ir 18 val.)

Kitos pamaldos » 

Skelbimai

Padėkos už laisvę diena...

Paskutinį rugpjūčio sekmadienį vėl kviečiama tęsti ilgametę tradiciją – keliauti į Šiluvą pėsčiomis piligrimų eisenose nuo Dubysos ir Tytuvėnų dėkojant Dievui už Lietuvos laisvę.

9 val. Piligrimų eisenų pradžia.

Eisenai iš Tytuvėnų vadovauja Šiaulių vyskupas Eugenijus BARTULIS.

Nuo Katauskių gyvenvietės – vadovauja Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas JUREVIČIUS.

12 val. iškilmingos šv. Mišios Šiluvos bazilikoje. Dėkojame Dievui už Tėvynės laisvę ir meldžiame pal. Mykolo Giedraičio užtarimo, kad mokėtume branginti laisvės dovaną ir tarnauti žmogui.