Kauno arkikatedra bazilika. Pradžia.  
   
   
 

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI-IX) ir 18 val.

(Galima dalyvauti laikantis saugumo normų)

Šiokiadieniais
7, 8 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9, 10 ir 18 val.)

(Galima dalyvauti laikantis saugumo normų)

Kitos pamaldos » 

Skelbimai

Liepos mėn. 1-12 dienomis vyks didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai.
Liepos mėn. 5-12 dienomis Marijampolėje vyks Pal. Jurgio Matulaičio paminėjimas-atlaidai.
Kauno arkikatedros Švč. Sakramento koplyčioje nuo birželio 29 d. atnaujinama Švč. Sakramento adoracija kasdien nuo 8.30 val. iki 17.30 val. Nuoširdžiai kviečiame asmeninei Švč. Sakramento garbinimo maldai.
Šv. Mišių sekmadieniais 13.30 val. vasaros mėnesiais (birželį, liepą, rugpjūtį) nebus. Kitu laiku šv. Mišios įprasta tvarka.
Birželinės pamaldos arkikatedroje vyks kasdien 17.30 val. Negalinčius ateiti į bažnyčią kviečiame Švč. Jėzaus Širdies litaniją melstis namuose.
Arkikatedroje šv. Mišios aukojamos 7, 8 ir 18 val. pirmadieniais-penktadieniais, šeštadieniais 8, 9, 10 ir 18 val.  Sekmadieniais šv. Mišios aukojamos įprasta tvarka. Šiuo metu šv. Komunija dalijama tik į rankas.
Dėkojame visiems, kurie skiriate leistiną pajamų mokesčio paramą Arkikatedros parapijos veiklai paremti. Ši parama Jums nieko nekainuoja ir ją galite skirti deklaruojant pajamas. Mūsų rekvizitai: VMI arba žr. žemiau.
Velykinę išpažintį galima atlikti iki birželio 29 d. Kviečiame ateiti prieš šv. Mišias, arba dėl išpažinties laiko asmeniškai tartis su kunigu.