Kauno arkikatedra bazilika. Pradžia.  
   
   
 

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI-IX) ir 18 val.

(Karantino metu viešai šv. Mišios neaukojamos)

Šiokiadieniais
7, 8 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9 ir 18 val.)

(Karantino metu viešai šv. Mišios neaukojamos)

Kitos pamaldos » 

Skelbimai

Šiemet sukanka 95 m. Kauno arkivyskupijai. Arkikatedroje yra paruošta paroda. Ją galima pažiūrėti ir virtualiai Kauno arkivyskupijos muziejaus svetainėje: www.kamuziejus.lt
Prieš 100 metų Kauno arkikatedrai suteiktas bazilikos titulas. Iškilmingos šv. Mišios 12 val., prieš jas - konferencija, po Mišių - sakralinės muzikos koncertas.
Švč. Sakramento adoracija pirmadienį - šešadienį vyksta nuo 9 iki 18 val., sekmadienį nuo 14.30 iki 18 val.  Maloniai kviečiame į susitikimus su Jėzumi Kristumi.
Sutarusieji Kauno arkikatedroje santuokai datą į pasirengimo santuokai kursus registruojasi patys http://kaunoseimoscentras.lt/suzadetiniu-rengimas-2/ Kursai vyks nuotoliniu būdu.
Maloniai prašome, kas galite, gyventojų pajamų mokesčio dalį skirti Arkikatedros parapijos veiklai. Dėkojame ir už Jūsų aukas, kurias skiriate Arkikatedros išlaikymui.