Kauno arkikatedra bazilika. Pradžia.  
   
   
 

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI-IX) ir 18 val.

(Karantino metu viešai šv. Mišios neaukojamos)

Šiokiadieniais
7, 8 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9 ir 18 val.)

(Karantino metu viešai šv. Mišios neaukojamos)

Kitos pamaldos » 

Skelbimai

Ateinantį sekmadienį minėsime 1941 metų birželio 22-23 d. sukilimo 80-ąsias metines. Maldoje prisiminkime žuvusius už Lietuvos nepriklausomybę.
Birželio 19 d. 18 val. šv. Mišiose bus teikiamas Sutvirtinimo sakramentas.
Norintys ir galintys giedoti maloniai kviečiami jungtis į chorą. Po 12 val. šv. Mišių kreipkitės į choro vadovą.
Pal. T. Matulionio minėjimas, Kaišiadoryse - šventė. Plačiau žr. www.teofilius.lt. Taip pat ši diena - Vilties ir gedulo diena. Kviečiame melstis už Tėvynę Lietuvą.
Birželio, liepos, rugpjūčio mėn. sekmadieniais 13.30 val. šv. Mišių nebus.
Birželio mėnuo yra skirtas Švč. Jėzaus Širdies garbei. Birželinės pamaldos - kiekvieną vakarą 17.30 val. Švč. Sakramento koplyčioje. Maloniai kviečiame.
Kauno arkivyskupas metropolitas K. Kėvalas kviečia melstis kartu arkikatedroje trečiadieniais nuo 17 val.
Galima dalyvauti ir per transliaciją arkivyskupijos YouTube bei FB paskyroje.
Švč. Sakramento adoracija pirmadienį - šešadienį vyksta nuo 9 iki 18 val., sekmadienį nuo 14.30 iki 18 val.  Maloniai kviečiame į susitikimus su Jėzumi Kristumi.
Sutarusieji Kauno arkikatedroje santuokai datą į pasirengimo santuokai kursus registruojasi patys http://kaunoseimoscentras.lt/suzadetiniu-rengimas-2/ Kursai vyks nuotoliniu būdu.
Maloniai prašome, kas galite, gyventojų pajamų mokesčio dalį skirti Arkikatedros parapijos veiklai. Dėkojame ir už Jūsų aukas, kurias skiriate Arkikatedros išlaikymui.