Kauno arkikatedra bazilika. Pradžia.  
   
   
 

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI-IX) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8, 9 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9, 10 ir 18 val.)

Kitos pamaldos » 

Skelbimai

Pirmąjį mėnesio šeštadienį 18 val. šv. Mišiose melsimės prašant Švč. Mergelės Marijos užtarimo.
Kristaus Paaukojimo šventė ir Dievui pašvęstojo gyvenimo diena. Bus laiminamos žvakės, 12 val. Mišių pradžioje procesija. Melsimės už vienuoles, vienuolius ir pašaukimus į vienuolinį luomą.
Šv. Valentino dienos teminis vakaras vyks vasario 14 d. nuo 18.30 val. Kalbės diak. Benas Ulevičius apie meilę ir šeimą.
Vasario 22 d. šeštadienį 13 val. bus suteikti kunigystės šventimai dviems Kauno arkivyskupijos diakonams.
Vasario 23 d. 12 val. primicijines šv. Mišias aukos išvakarėse šeštadienį pašventinti kunigai.
Galime atnešti Švč. Sakramentą ligoniams kiekvieną sekmadienį. Prašome pranešti zakristijoje arba raštinėje apie norinčius atlikti išpažintį ir laukiančius Švč. Sakramento ligonius.
Arkikatedros Švč. Sakramento koplyčioje kasdien nuo 8.30 iki 18 val. Švč. Sakramento adoracija. Maloniai kviečiame.