Kauno arkikatedra bazilika. Pradžia.  
   
   
 

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI-IX) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9 ir 18 val.)

Kitos pamaldos » 

Skelbimai

Kauno arkikatedroje misijų savaitė vyks nuo gegužės mėn. 28 d. iki birželio mėn. 5 d.
Gegužės 29 d. Kristaus Žengimo į dangų iškilmė. Rinkliava skiriama katalikiškai žiniasklaidai paremti.
Gegužės 29 d. 12 val. šv. Mišiose bus teikiami šventimai diakono tarnystei Kauno arkivyskupijos seminaristui. Kviečiame į bendrą maldą.
Sekmadieniais šv. Mišių 13.30 val. nebus nuo gegužės 29 d. iki rugsėjo mėn. Iki rudens sekmadieniais arkikatedroje šv. Mišios 8, 9, 10.30, 12 ir 18 val.
Pradėjome restauruoti arkikatedros šventoriuje medinį kryžių. Norintys ir galintys prisidėti asmenine auka prašome ateiti į zakristiją arba raštinę.
Šis mėnuo ypatingai skirtas Švč. M. Marijos garbei. Kiekvieną vakarą 17.30 val. Švč. Sakramento koplyčioje vyks gegužinės pamaldos.
Dėkojame už Jūsų aukas, kurias skiriate Arkikatedros išlaikymui. Taip pat, deklaruojant pajamas, yra galimybė skirti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjai Kauno arkikatedrai.
Kviečiame melstis už taiką Ukrainoje ir už misijas, kurios bus Arkikatedros parapijoje gegužės 29 - birželio 5 dienomis. Misijų moto: "Išvydau naująjį miestą, kurio žiburys yra Avinėlis". Plačiau apie būsimas misijas skaitykite žemiau.
Švč. Sakramento adoracija pirmadienį - šešadienį vyksta nuo 9 iki 18 val., sekmadienį nuo 14.30 iki 18 val.  Maloniai kviečiame į susitikimus su Jėzumi Kristumi.