Kauno arkikatedra bazilika. Pradžia.  
   
   
 

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI-IX) ir 18 val.

(Kviečiame laikytis saugumo normų)

Šiokiadieniais
7, 8 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9, 10 ir 18 val.)

(Kviečiame laikytis saugumo normų)

Kitos pamaldos » 

Skelbimai

Marijos legiono nariai prie parapijos namų pastatė namelį knygų mainams. Nenaudojamas knygas galima atnešti ir padėti, o norintys gali jas pasiimti. Skaitykime, bet neišmeskime knygų.
Dėkojame už Jūsų aukas, kurias skiriate Kauno arkikatedros išlaikymui.
Atsižvelgdami į padidėjusį užsikrėtimų skaičių mūsų krašte, vyriausybė ir Lietuvos vyskupai ragina tikinčiuosius bažnyčiose ir bažnytinių renginių vietose dėvėti burną ir nosį dengiančias kaukes ir laikytis 1 m atstumo. Komunija dalinama tik į rankas.
Parapijos raštinėje jau galima registruotis į pasiruošimo sakramentams grupes suaugusiems, jaunimui ir vaikams. Programa prasideda rugsėjo 20 d.
Kauno arkikatedros Švč. Sakramento koplyčioje vyksta Švč. Sakramento adoracija kasdien nuo 8.30 val. iki 17.30 val. Nuoširdžiai kviečiame asmeninei Švč. Sakramento garbinimo maldai.
Nuo rugsėjo 20 d. vėl aukojamos šv. Mišios 13.30 val. Kitu laiku šv. Mišios įprasta tvarka.
Arkikatedroje šv. Mišios aukojamos 7, 8 ir 18 val. pirmadieniais-penktadieniais, šeštadieniais 8, 9, 10 ir 18 val.  Sekmadieniais šv. Mišios aukojamos įprasta tvarka. Šiuo metu šv. Komunija dalijama tik į rankas.