Kauno arkikatedra bazilika. Pradžia.  
   
   
 

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI-IX) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9 ir 18 val.)

Kitos pamaldos »


   KONTAKTAI
   Tel. +370 37 32 40 93
   Mob. +370 601 01044
   El. paštas:
 arkikatedra@kaunas.lcn.lt
 

PAMALDŲ TVARKA IR ATLAIDAI

ŠV. MIŠIOS ARKIKATEDROJE

Šv. MIŠIOS SEKMADIENIAIS
8 val. HOMILIJA
9 val. HOMILIJA
VOTYVA 10.30 val. HOMILIJA.
Gieda Kauno Sakralinės muzikos mokyklos choras "Cantores David" Kauno Sakralinės muzikos mokyklos choras „Cantores David“
SUMA 12 val. HOMILIJA.
Gieda Arkikatedros mišrus choras „Cantate“
SU VAIKAIS 13.30 val. (IX.15-V mėn.) HOMILIJA.
Gieda Kauno arkikatedros jaunimo chorelis
18 val. HOMILIJA.
Gieda jaunimo šlovinimo grupė

Šv. Mišios šiokiadieniais
7 val. (I-V)  
8 val.  
  9 val. (VI) HOMILIJA
18 val. HOMILIJA

SAKRAMENTŲ ŠVENTIMAS

SEKMADIENIAIS 8.30 – 18 val.
Šiokiadieniais 7.30 – 18 val.

Atgailos ir Sutaikymo sakramentas
Švenčiamas kasdien prieš kiekvienas šv. Mišias

KITOS PAMALDOS

Pirmieji mėnesio
Antradieniai 7 val. Šv. Mišios prašant šv. Antano užtarimo
  7.30 val. Giedama litanija prie Šv. Antano paveikslo
Penktadieniai 18 val. Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį
Šeštadieniai 18 val. Šv. Mišios prašant Švč. M. Marijos užtarimo

ADVENTAS
Sekmadieniais 7.30 val. Švč. M. Marijos valandos.
Giedojimui vadovauja choras „Žalgiris“
    Atgailos ir Sutaikymo pamaldos

GAVĖNIA
Sekmadieniais 17.15 val. Giedami „Graudūs verksmai“
Švč. Sakramento koplyčioje
Penktadieniais 17.15 val. Kryžiaus kelias (penktą gavėnios penktadienį – su vaikais).

Gegužinės pamaldos
Visą gegužį 17.30 val. Švč. M. Marijos litanija
Arkikatedroje bazilikoje.
Giedojimui vadovauja choras „Žalgiris“

Birželinės pamaldos
Visą birželį 17.30 val. Švč. Jėzaus Širdies litanija
Švč. Sakramento koplyčioje.
Giedojimui vadovauja choras „Žalgiris“

Rožinio pamaldos
Visą spalį 17.30 val. Kalbamas Švč. M. Marijos rožinis
Švč. Sakramento koplyčioje.
Vadovauja kunigas.

Šv. MIŠIOS parapijos KOPLYČIOSE

VDU Teologijos fakultete Šv. Tomo Akviniečio koplyčioje (Gimnazijos g. 7)
laikas pagal susitarimą; dalyvauja dėstytojai ir studentai.

Sakralinės muzikos mokykloje (M. Valančiaus g. 8)
laikas nepastovus; dalyvauja mokyklos darbuotojai, mokiniai, tėveliai.

Senamiesčio vaikų dienos centre (M. Daukšos g. 52/14)
Šv. Mišios vieną kartą per mėnesį pagal susitarimą.
Meldžiasi dienos centro darbuotojai, vaikai, tėvai ir taip pat laukiami visi norintys įsijungti į bendrą maldą, tel. (37) 423310.


ATLAIDAI

Arkikatedroje bazilikoje be Visuotinių atlaidų, kuriuos tikintieji gali gauti rugpjūčio 2 ir lapkričio 2 dienomis, dar galima gauti šiuos Visuotinius atlaidus:

1. Šv. apaštalo Petro Sosto – vasario 22 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
2. Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios – penktadienis prieš Viešpaties Kančios (Verbų) sekmadienį
3. Šv. apaštalų Petro ir Povilo – birželio 29 d.
4. Laterano Bazilikos pašventinimo – lapkričio 9 d.

Visuotiniams atlaidams gauti reikia aplankyti bažnyčią, dalyvauti Eucharistijoje, atlikus Išpažintį, priimti Švenčiausiąjį Sakramentą, sukalbėti Viešpaties maldą („Tėve mūsų“) bei Tikėjimo Išpažinimą ir, pašalinus bet kokį prisirišimą prie bet kokios, kad ir lengvos nuodėmės, pasimelsti Šventojo Tėvo intencija (Enchiridion Indulgentiarum, n. 19 – 20).

Visuotinius atlaidus šiomis progomis galima gauti nuo atlaidų dienos išvakarių vidurdienio iki atlaidų dienos vakaro vieną kartą.