Kauno arkikatedra bazilika. Pradžia.  
   
   
 

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI-IX) ir 18 val.

(Karantino metu viešai šv. Mišios neaukojamos)

Šiokiadieniais
7, 8 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9 ir 18 val.)

(Karantino metu viešai šv. Mišios neaukojamos)

Kitos pamaldos » 

Bendrijos ir organizacijos

Kauno arkikatedros bazilikos parapijos teritorijoje veikia daug bažnytinių judėjimų ar organizacijų grupių. Vienos - rektoratuose, kitos – per mokyklas, arkivyskupijos instutucijas ar savo centrus.

Stipriausiai į parapijos veiklą įsitraukę – Marijos legiono talkininkų grupė ir pranciškonai pasauliečiai (OFS).