Kauno arkikatedra bazilika. Pradžia.  
   
   
 

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI-IX) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9 ir 18 val.)

Kitos pamaldos »


   KONTAKTAI
   Tel. +370 37 32 40 93
   Mob. +370 601 01044
   El. paštas:
 arkikatedra@kaunas.lcn.lt
 

Caritas

Tikslas. Remti vargstančius parapijiečius.

Stokojantys laukiami antradieniais 15.00–17.00 val. parapijos Carito kambaryje (M. Daukšos g. 21/V. Sladkevičiaus g. 1).

Veikla. Suradę skurstančias šeimas ar vienišus ligotus žmones, šelpiame juos drabužais, maistu. Esant reikalui, padedame sutvarkyti namus, nuperkame maisto, slaugome ligonius. Šiuo metu vargstantiems tarnauja 10 žmonių, kurių amžiaus vidurkis apie 60 metų. Yra sukaupta religinės literatūros bibliotekėlė. Ateityje šios knygos bus prieinamos žmonėms.
Arkikatedros Caritas kasmet dalyvauja 4-5 akcijose. 2014.08.11 - 09.15 vykusios akcijos "Pripildyk vaiko kuprinę gerumu" metu buvo surinkti 6 komplektai pirmaklasiams, 20 storų sąsiuvinių, 10 rašiklių, 2 kuprinės, 1 guašo rinkinys ir 740 Lt. Dalis aukų jau atiduota stokojantiems, kitos bus išdalintos pagal poreikį.
Šiuo metu (iki lapkričio 10 d.) renkami šilti, švarūs žieminiai rūbai, batai - humanitarinė pagalba Ukrainos žmonėms.

Nuoširdžiai dėkojame aukotojams. Norintys jungtis į karitatyvinę veiklą gali kreiptis į pirmininkę arba atvykti į parapijos Carito kambarį.

Pirmininkė: Albina GIEDRAITIENĖ.
Išsilavinimas aukštasis, našlė, dviejų vaikų motina.

Trumpa istorija. Parapijos CARITAS įsikūrė 1991 m. mons. doc. dr. Vytauto Stepono Vaičiūno iniciatyva ir pastangomis. Iš pradžių norinčių dalyvauti karitatyvinėje veikloje buvo beveik 100 žmonių, tačiau, susidūrus su nelengvu darbu, gretos retėjo. Tuomet buvo kelios veiklos kryptys: vaikų ir jaunimo, vargo sumažinimo, maldos, socialinė - ekonominė bei ligonių globos tarnybos. Lankėme beglobius senelius ir ligonius jų namuose, padėjome susitvarkyti namus, susimokėti mokesčius, pirkome produktus, lydėjome į ligoninę ir iš jos. Vaikams organizavome šventes, maitinimą, ruošėme dovanėles, vedėme juos į bažnyčią ir mokėme dalyvauti liturgijoje. Atokiai gyvenantiems, vargingiausiems vaikams ruošėme maisto paketus. Stengėmės išspręsti elgetaujančių šventoriuje vaikų problemą. Susibūrė giesmininkų grupė, giedojusi vargingų parapijiečių laidotuvėse. Veiklos pradžioje šventoriuje pastatytame kioske prekiaudavome religiniais reikmenimis, dalį pelno skirdami karitatyvinei veiklai. Ruošėme asocialių šeimų susitikimus, siekdami padėti tėvams bendrauti su vaikais.