Kauno arkikatedra bazilika. Pradžia.  
   
   
 

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI-IX) ir 18 val.

(Karantino metu viešai šv. Mišios neaukojamos)

Šiokiadieniais
7, 8 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9 ir 18 val.)

(Karantino metu viešai šv. Mišios neaukojamos)

Kitos pamaldos » 

Pastoracinė taryba

Kunigas Evaldas Vitulskis - parapijos administratorius, tarybos pirmininkas,
Kunigas Artūras Kazlauskas - arkikatedros ceremoniarijus,
Kunigas Robertas Grigas, arkikatedros vikaras,
S. Gražina Dapšauskytė,
S. Aloyza Pranciška Malinauskaitė,
Dalė Adamonienė,
Stasys Adamonis,
Gustė Beržanskaitė,
Jurgita Daučiūnaitė,
Laimutis Gakutis,
Aušra Gedvilienė,
Albina Giedraitienė,
Ramona Jakaitienė,
Viktoras Jakaitis,
Arūnas Juška,
Albertas Koženiauskas,
Edmundas Petrauskas,
Vanda Petrauskienė,
Irena Rimkevičienė,
Ieva Stadalninkaitė,
Mindaugas Šikšnius,
Asta Valiukaitė.

Ekonominė taryba:
Kunigas Evaldas Vitulskis - parapijos administratorius, tarybos pirmininkas
Laimutis Gakutis
Aušra Gedvilienė