Kauno arkikatedra bazilika. Pradžia.  
   
   
 

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI-IX) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9 ir 18 val.)

Kitos pamaldos »


   KONTAKTAI
   Tel. +370 37 32 40 93
   Mob. +370 601 01044
   El. paštas:
 arkikatedra@kaunas.lcn.lt
 

Pastoracinė taryba

Kunigas Evaldas Vitulskis - parapijos administratorius, tarybos pirmininkas,
Kunigas Artūras Kazlauskas - arkikatedros ceremoniarijus,
Kunigas Robertas Grigas, arkikatedros vikaras,
S. Gražina Dapšauskytė,
S. Aloyza Pranciška Malinauskaitė,
Dalė Adamonienė,
Stasys Adamonis,
Gustė Beržanskaitė,
Jurgita Daučiūnaitė,
Laimutis Gakutis,
Aušra Gedvilienė,
Albina Giedraitienė,
Ramona Jakaitienė,
Viktoras Jakaitis,
Arūnas Juška,
Albertas Koženiauskas,
Edmundas Petrauskas,
Vanda Petrauskienė,
Irena Rimkevičienė,
Ieva Stadalninkaitė,
Mindaugas Šikšnius,
Asta Valiukaitė.

Ekonominė taryba:
Kunigas Evaldas Vitulskis - parapijos administratorius, tarybos pirmininkas
Laimutis Gakutis
Aušra Gedvilienė