Kauno arkikatedra bazilika. Pradžia.  
   
   
 

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI-IX) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9 ir 18 val.)

Kitos pamaldos »


   KONTAKTAI
   Tel. +370 37 32 40 93
   Mob. +370 601 01044
   El. paštas:
 arkikatedra@kaunas.lcn.lt
 

Dvasininkai

Kauno arkikatedra bazilika yra Kauno arkivyskupo Sosto bažnyčia.

Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis KĖVALAS
1972 02 17 * 200 06 29 * Vyskupas 2012 11 24 *
Arkivyskupas metropolitas 2020 06 24
Rotušės a. 14a, LT-44279 Kaunas
Tel. (37) 40 90 26; faks. (37) 32 00 90
El. paštas: ordinaras@kaunoarkivyskupija.lt

Kardinolas, Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas TAMKEVIČIUS SJ
1938 11 07 * 1962 04 18 * Vyskupas 1991 05 19 *
Kauno arkivyskupas 1996 05 04 – 2015 06 11
Kardinolas 2019 10 05
Rotušės a. 14a, LT-44279 Kaunas
Tel. (37) 40 90 26; faks. (37) 32 00 90
El. p. arkivst@lcn.lt

Kauno arkivyskupas emeritas Lionginas VIRBALAS SJ
1961 07 06 * 1991 05 30 * Vyskupas 2013 08 10 *
Kauno arkivyskupas 2015 07 11 – 2019 03 01
Kauno arkivyskupas emeritas
Rotušės a. 14a, LT-44279 Kaunas
Tel. (37) 40 90 26; faks. (37) 32 00 90
El. p. arkivlv@lcn.lt

Šiuo metu Kauno arkikatedros parapijoje darbuojasi šie kunigai:

Klebonas, mons. dek., teol. lic. Vytautas GRIGARAVIČIUS
1963 08 04 * 1991 09 22 * 2022 06 24
Bažnytinės teisės teisėjas, Kauno arkivyskupijos Ekonominės tarybos narys
Vilniaus 1, LT-44281 Kaunas, mob. +370 601 01044

Ceremonijarijus, vik., teol. lic., relig. mgr. Artūras KAZLAUSKAS
1969 07 22 * 1994 06 28 * 2015 04 14
V. Sladkevičiaus g. 5-8, LT-44281 Kaunas, mob. +370 615 10698
El. paštas: artkazlauskas@gmail.com

Vik., Robertas GRIGAS
1960 03 02 * 1987 12 07 * 2015 04 14
Vilniaus g. 11-2, LT-44281 Kaunas, mob. +370 613 39257
El. paštas: rg.lietuva@yahoo.de

Alt. vik. Ramutis JANŠAUSKAS
1974 09 25 * 2002 03 10 * 2018 09 14
Kauno kunigų seminarijos nuodėmklausis
V. Sladkevičiaus g. 5–10, LT-44281 Kaunas, mob.+370 618 76316
El. paštas: jansauskas@gmail.com

Jiems talkina kitose arkivyskupijos ar švietimo institucijose dirbantys kunigai:

Prel., prof. habil. dr. Vytautas Steponas VAIČIŪNAS OFS
1944 03 07 * 1971 04 25 * 2005 09 02
KTF VDU prodekanas ir Kauno kunigų seminarijos studijų dekanas, VDU KTF dėstytojas
Vilniaus g. 44-5, LT-44279 Kaunas, tel.: (37) 20 08 49, 32 34 77, 32 24 58

Mons., dr. Artūras JAGELAVIČIUS
1961 05 30 * 1988 05 29 * 2005 09 02
VDU KTF dėstytojas
Rotušės a. 14b-3, LT-44279 Kaunas, tel. (37) 22 81 30

Kun., prof. habil. dr. Romualdas DULSKIS
1957 08 21 * 1983 05 29 * 2005 09 02
VDU KTF dėstytojas
Rotušės a. 14b-1, LT-44279 Kaunas, tel. (37) 20 67 22

Nuolatinis diakonas - lic. Darius Chmieliauskas
1970 02 03 * 2017 06 24
Arkivyskupijos atstovas spaudai, VšĮ Caritas leidyklos "Artuma" vadovas ir vyriausiasis redaktorius