ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI-IX) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9 ir 18 val.)

Kitos pamaldos »


   KONTAKTAI
   Tel. +370 37 32 40 93
   Mob. +370 601 01044
   El. paštas:
   arkikatedrabazilika@gmail.com
   arkikatedra@kaunas.lcn.lt
 
2023 m. gegužės 10 d. Kauno arkikatedros parapijos sielovados grupių susirinkimas parapijos namuose.
Trečiadienį vasario 22 d. tikintieji pradėjo Gavėnios kelionę link Prisikėlimo.

Susitikimas vyko Parapijos namuose. Dalyvavo klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, Švč. Sakramento adoracijos koordinatorė sesuo Aloyza ir 21 narys.
Nuo Vasario 14 d. ryto Kauno arkikatedroje bazilikoje vyksta nepertraukiama Švč. Sakramento adoracija Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga. Tikintieji atvyksta garbinti Švenčiausiąjį maldomis už Tėvynę Lietuvą ir jos laisvę.
Bernelių mišios ir Kalėdinis koncertas Arkikatedroje.
„Kristus laimi, Kristus valdo, Kristus viešpatauja!“ 2022 lapkričio 20 d. Kauno šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedra bazilika šventė Kristaus Karaliaus visatos valdovo iškilmę ir Šv. Cecilijos paminėjimą iškilmingame pasibuvime...
Nuo 2022 rugpjūčio 1 d. klebono tarnystę Kauno Šv. Ap. Petro ir Povilo parapijoje pradėjo monsinjoras Vytautas Grigaravičius.