ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI-IX) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9 ir 18 val.)

Kitos pamaldos »


 
Pirmadienį Bažnyčia mini Šv. Dominyką, kunigą; antradienį - Šv. Kryžiaus Teresę Benediktą, Mergelę kankinę, Europos globėją; trečiadienį - Šv. Lauryną, diakoną kankinį; ketvirtadienį - Šv. Klarą, mergelę.
Rugpjūčio 14-22 d. vyks Didieji Žolinės atlaidai Pivašiūnuose ir Krekenavoje.
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Žolinės) iškilmė. Bažnyčiose šventinami žolynai. Pamaldos sekmadienio tvarka. Žolinės iškilmė vyks ir Pažaislyje. 14 val.Sutaikinimo sakramentas, 15 val. iškilmingos šv. Mišios.
Rugpjūčio 28 d., sekmadienį Padėkos už laisvę diena Šiluvoje. Šia proga organizuojama piligriminė eisena į Šiluvą nuo Katauskių gyvenvietės. Eisenai vadovauja Kauno arkivyskupas K. Kėvalas.
Sekmadieniais šv. Mišių 13.30 val. nebus nuo gegužės 29 d. iki rugsėjo mėn. Iki rudens sekmadieniais arkikatedroje šv. Mišios 8, 9, 10.30, 12 ir 18 val.
Dėkojame už Jūsų dosnumą - aukas, kurių dėka galime išlaikyti šią baziliką.
Švč. Sakramento adoracija pirmadienį - šešadienį vyksta nuo 9 iki 18 val., sekmadienį nuo 14.30 iki 18 val.  Maloniai kviečiame į susitikimus su Jėzumi Kristumi.