Kauno arkikatedra bazilika. Pradžia.  
   
   
 

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI.1-IX.15) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8,9 ir 18 val.

Kitos pamaldos » 

Arkikatedros restauracija ir remontai

Kauno šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje 2002 m. buvo pradėti konservavimo – restauravimo darbai: yra restauruota apsidinė (priekinė) presbiterijos dalis. Architektūriniu atžvilgiu ši vieta yra viena seniausių ir gražiausių Lietuvoje. XVIII a. per Kauno senamiestyje siautusį gaisrą arkikatedra stipriai nukentėjo, įgriuvo dalis jos skliauto, todėl XIX a. pab. ir XX a. vid. skliautas buvo stiprinamas, vyko vidaus apdailos darbai.

Šiuo metu arkikatedroje jau yra atlikti gotikinio – tinklinio skliauto restauravimo darbai: sutvirtintos skliauto plytos, ištrupėjusios pakeistos naujomis, pats skliautas yra nuvalytas ir sustiprintas. Apsidinėje presbiterijos dalyje restauruotos skulptūros, kolonos, sieninė tapyba. Visoje arkikatedroje sudėtos naujos granitinės grindys, įrengtas grindinis šildymas. Sutvirtinti ir atnaujinti presbiterijoje esantys vitražiniai langai. Arkikatedra įgavo šviesumo ir grakštumo. Taip pat yra atnaujintas įgarsinimas, presbiterinėje dalyje sutvarkytas apšvietimas.

Prie arkikatedros bazilikos pastatyti nauji parapijiniai namai, turintys šv. apaštalų Petro ir Pauliaus vardą. Čia pat įsikūrė ir Jono Pauliaus II piligrimų centras.

Artimiausiu metu numatoma restauruoti XIX a. arkikatedros bazilikos vargonus. Taip pat ateityje planuojama pakeisti visą arkikatedros stogo dangą bei tęsti restauravimo darbus viduje.

Arkikatedros bazilikos restauravimo darbus bei parapijos sielovadinę veiklą galima paremti:

– perduodant asmeninę auką parapijoje dirbančiam kunigui (zakristijoje arba raštinėje);
– pervedant pinigus į parapijos sąskaitą >>>;
– pevedant 2 procentus pajamų mokesčio (parapijos rekvizitai >>>).