Kauno arkikatedra bazilika. Pradžia.  
   
   
 

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI-IX) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9, 10 ir 18 val.)

Kitos pamaldos » 

„Vaikų palėpė“

Tikslas: pasiruošti sekmadienio šv. Mišių liturgijos šventimui, padėti suprasti, kad kiekvienas žmogus yra „gyvoji Bažnyčia“, mokytis prisiimti atsakomybę už save ir kitus.

Vaikai, mes jūsų laukiame! Ateikite, susidraugausime!

Vadovės: studentė Rasa ir s. Marija Ieva.

Kontaktai: tel. 20 32 19, susitikimai vyksta Eucharistinio Jėzaus seserų namuose, Muziejaus g. 11, kiekvieną šeštadienį nuo 10 iki 13 val. (pagal galimybes).

Veikla. Drauge susirinkę vaikai ir tėvai susidraugauja, meldžiasi, vaidina, žaidžia, diskutuoja tikėjimo temomis, susipažįsta su sekmadienio šv. Mišių skaitiniais, gilinasi į liturginių metų laikotarpio ypatumus, drauge švenčia katalikiškas šventes. Vaikai gali ateiti ir vieni, bet dauguma ateina su tėveliais.

Trumpa istorija. Grupė pradėjo burtis vaikų tėvelių iniciatyva. Jie troško gilinti tikėjimo tiesas, geriau suprasti savo, kaip krikščionio pareigas, kurios padėtų vaikus auklėti tikėjimo dvasioje, padėti jiems aktyviau įsijungti į liturgiją. Grupės užsiėmimai vyksta Eucharistinio Jėzaus seserų namų palėpėje šeštadieniais, o dalyviai – ir vaikučiai, ir tėveliai ją vadina „Džiaugsminga vaikų palėpe“.