Kauno arkikatedra bazilika. Pradžia.  
   
   
 

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI.1-IX.15) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8,9 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9, 10 ir 18 val.)

Kitos pamaldos » 

Naujienos

40-ties valandų nepertraukiama Švenčiausiojo Sakramento adoracija

Atliepdami į Lietuvos vyskupų kvietimą, 40 valandų nepertraukiamai Švenčiausiąjį Sakramentą garbino arkivyskupijos ganytojai, kunigai, klierikai, pašvęstojo gyvenimo atstovai, jaunimas.

Sausio 1 d., po vakarinių Šventų Mišių Eucharistinį Jėzų garbinimui išstatė vyskupas Kęstutis Kėvalas. Ganytojas kvietė Marijos užtarimu Viešpaties globai pavesti visas šeimas, nes santarvė, gerovė ir taika, kaip sako popiežius Pranciškus, prasideda nuo brolystės. Vėliau Dangiškosios Motinos užtarimui savo pašaukimo kelią pavedė Kauno kunigų seminarijos klierikai. Vadovaujami diak. Nerijaus Pipiro, jie kalbėjo Rožinį, melsdami, kad šiuolaikinis jaunas žmogus rastų savo vietą pasaulyje. Bendroje maldoje buvo prisiminti ieškantys savo kelio, abejojantys, patiriantys vienišumą, apleistumą.

Sausio 2 dieną į bendrą maldą jungėsi seserys vienuolės. Kalbėtas Dievo Gailestingumo vainikėlis, Rožinis. Po vakaro šventų Mišių į šią 40 valandų adoraciją įsijungė ir Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro atstovai ir savanoriai. Visą naktį buvo giedamos šlovinimo giesmės, Eucharistinis Jėzus garbintas ir tylia širdies malda.

40 valandų adoracija, skirta maldai už šeimas, baigta sausio 3 dienos vakare.

Švenčiausiojo Sakramento adoracija Kauno arkikatedroje bazilikoje vyksta kiekvieną dieną 9.30 – 18 valandomis.

Diak. Nerijus Pipiras