Kauno arkikatedra bazilika. Pradžia.  
   
   
 

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI.1-IX.15) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8,9 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9, 10 ir 18 val.)

Kitos pamaldos » 

Naujienos

Arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus SJ 75 metų jubiliejaus išilmingos Šv. Mišios (2013-11-10)

Lapkričio 10 d., 15 val., arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ aukojo Mišias dėkodamas Dievui už 75-erius gyvenimo metus. Kartu su juo koncelebravo kardinolas Audrius Juozas Bačkys, Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, vysk. augz. Kęstutis Kėvalas ir daugiau kaip pusšimtis kunigų. Taip pat ganytojo pasveikinti atvyko Vilniaus ir Lietuvos stačiatikių arkivyskupas Inokentijus, bei Evangelikų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis.

Arkivyskupas homilijoje prisiminė savo kunigystės metus ir tuos žmones, kurie padėjo jam dvasiniame kely. Jis dėkojo už visus sunkumus, kuriuos teko patirti, nes tai buvo lyg prisilietimas prie Jėzaus Kryžiaus ir galimybė visiškai pasitikėti Dievu ir Jam atsiduoti. Nuskambėjo ne vienas vardas, kuris yra išlikęs ganytojo širdyje. Homiliją arkivyskupas Sigitas pabaigė apaštalo Pauliaus žodžiais: „Bodėkitės pikto, laikykitės gero. Nuoširdžiai mylėkite vieni kitus broliška meile; lenktyniaukite tarpusavio pagarba. Nebūkite apsileidę, bet uolūs, karštos dvasios, tarnaukite Viešpačiui. Džiaukitės viltyje, būkite kantrūs varge, ištvermingi maldoje“

Visą homiliją galite perskaityti čia.

Šv. Mišių pabaigoje, arkivyskupo jubiliejaus proga sveikino apaštališkasis nuncijus Luigi Bonnazi, stačiatikių arkivyskupas Inokentijus, Evangelikų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis ir Kauno arkikatedros bazilikos parapija.

Po Šv. Mišių, visi tikintieji buvo pakviesti į arkivyskupijos salėję vykusią šventę ir galėjo asmeniškai arkivyskupą pasveikinti su jubiliejiniais metais.

Daugiau nuotraukų peržiūrėti galite čia.

Ieva Stadalninkaitė