Kauno arkikatedra bazilika. Pradžia.  
   
   
 

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI.1-IX.15) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8,9 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9, 10 ir 18 val.)

Kitos pamaldos » 

Naujienos

Kauno arkikatedros sutvirtinimui besiruošiančiųjų žygis į Paštuvą (2013-10-12)

Kauno arkikatedroje bazilikoje spalio mėnesį prasidėjo pasirengimo Sutvirtinimo Sakramentui programa. Jaunuoliai, besirengiantys priimti Sutvirtinimo sakramentą, dalyvauja "Alfa jaunimui" kurse, vėliau išklausys mokymus, kurie bus skirti pagilinti jų tikėjimą. Pasirengimo programa sutvirtinamiesiems buvo pristatyta trumpo piligriminio žygio metu. Spalio 12 dieną sutvirtinamieji ir rengimo Sutvirtinimo sakramentui komanda keliavo pėsčiomis nuo Raudondvario iki Paštuvos basųjų karmeličių vienuolyno. Keliauta vaizdingomis vietomis Nemuno pakraščiu. Žygio pradžioje kartu keliavęs diakonas Nerijus Pipiras dalijosi mintimis apie piligrimystės svarbą krikščionio gyvenime. Jis trumpai pristatė ir pagrindinius piligrimystės tikslus. Vėliau diakonas sakė mokymą tema: „Krikščionybė: nuobodi, nereikalinga, neteisinga?“. Šia tema buvo diskutuojama viso žygio metu. Paštuvos vienuolyne visus žygio dalyvius pasitiko vyr. sesuo Nijolė – Marija. Ji papasakojo, kaip basosios karmelitės įsikūrė Paštuvoje, pasidalijo mintimis apie tikėjimą, aprodė vienuolyną.

Žygis baigtas trumpa malda vienuolyno koplyčioje.

Diak. Nerijus Pipiras