Kauno arkikatedra bazilika. Pradžia.  
   
   
 

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI.1-IX.15) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8,9 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9, 10 ir 18 val.)

Kitos pamaldos » 

Naujienos

Kauno Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus arkikatedros bazilikos 600 metų jubiliejus (2013-05-05)

2013 m. gegužės 5 d., iškilmingai paminėtas Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos 600 m. jubiliejus. Popiežius Benediktas XVI, ypatinguoju pasiuntiniu, į šią svarbią miestui ir bazilikai šventę, paskyrė Stanisławą Dziwiszą.

Jubiliejaus minėjimas pradėtas dar balandžio 21d., kuomet iš arkikatedros bazilikos, iškilminga eisena į Šv. Jurgio kankinio bažnyčią, buvo perneštas Švč. Mergelės Marijos Maloningosios Motinos paveikslas.

Gegužės 4 d., buvo giedami mišparai – iškilminga valandų liturgijos Vakarinė ir buvo atidengta atminimo lenta, kurioje įamžintas šios šventovės 600 metų jubiliejus. Gegužės 5 d., sekmadienį, 12 val., vyko pagrindinės šv. Mišios šiam minėjimui. Šv. Mišioms vadovavo ypatingasis pasiuntinys, Jono Pauliaus II bendradarbis ir pagrindinis sekretorius - Stanisławas Dziwiszas.

Lenkijos kardinolas Stanisławas Dziwiszas savo homilijoje išreiškė džiaugsmą galįs švęsti kartu su Lietuva Jono Pauliaus II apsilankymo Lietuvoje 20 – metį ir Kauno arkikatedros bazilikos 600 metų jubiliejų. Kardinolas taip pat džiaugėsi galintis perduoti popiežiaus Pranciškaus sveikinimus ir ypatingą palaiminimą, bei jo maldas už Lietuvos bažnyčią, kaip dovaną. Jis džiaugėsi, kad jau šešis amžius ši šventovė pasitarnauja žmonėms kaip Dievo namai ir veda žmones į tikėjimą, viltį, amžinybę ir meilę. Visą Kardinolo Stanisławo Dziwiszo iškilmių homiliją galite perskaityti čia.

Nuotraukų galerija rasite čia.

Ieva Stadalninkaitė