Kauno arkikatedra bazilika. Pradžia.  
   
   
 

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI.1-IX.15) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8,9 ir 18 val.

Kitos pamaldos » 

Skelbimai

Spalio 22 d. melsimės už misijas ir misijonierius. Aukos bus skiriamos misijų veiklai paremti.
Spalio 22 d. po 10.30 šv. Mišių kviečiame pasižiūrėti filmą "Trečiasis stebuklas" parapijos namuose.
Spalio mėnuo ypatingai skiriamas Rožinio maldai. Arkikatedroje Rožinis kalbamas kas vakarą 17.30 val. Švč. Sakramento koplyčioje. Kviečiame jungtis į maldą, kurią ves skirtingos maldos grupės.
Dėkojame už aukas, kurias skiriate Arkikatedros išlaikymui.
Marijos radijo komanda prašo prisidėti auka prie naujos Marijos radijo statomos studijos.
Arkikatedros Švč. Sakramento koplyčioje kasdien nuo 9.30 iki 18 val., o kiekvieną penktadienį nuo 19 iki 20 val. prie centrinio altoriaus vyksta Švč. Sakramento adoracija. Maloniai kviečiame.
17.30 val. kviečiame prie šv. Jono Pauliaus II altoriaus ir relikvijų jungtis į bendrą maldą.
Kiekvieną penktadienį nuo 15 iki 16 val. galima sutikti seserį vienuolę ar pasaulietį dvasiniam pokalbiui, o nuo 16 iki 20 val. lauks kunigas ateinančių dvasiniam pokalbiui ar norinčių atlikti išpažintį.