Kauno arkikatedra bazilika. Pradžia.  
   
   
 

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI.1-IX.15) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8,9 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9, 10 ir 18 val.)

Kitos pamaldos » 

Skelbimai

Pasitinkant Arkivyskupijos globėjo Šv. Jono Krikštytojo gimimo šventę, dalykimės džiaugsmu ir viltimi - kviečiame į miesto misijų savaitę birželio 18-24 d.
Birželio 14-16 d. Kaišiadorių katedroje bus minimos pirmosios pal. Teofiliaus Matulionio beatifikacijos metinės.
Birželio, liepos, rugpjūčio mėnesių sekmadieniais šv. Mišios 8, 9, 10.30, 12 ir 18 val. Šv. Mišių 13.30 val. nebus.
Arkikatedros jaunimas kviečia vykti į jaunimo susitikimą su pop. Pranciškumi Vilniuje rugsėjo 22 d. Registruotis iki birželio 15 d.
Birželio mėnuo skirtas Švč. Jėzaus Širdies garbinimui. Švč. Jėzaus Širdies litanija giedama kasdien 17.30 val. Švč. Sakramento koplyčioje.
Rugsėjo 23 d. 10 val. Kauno Santakoje pop. Pranciškus aukos šv. Mišias. Norintiems dalyvauti reikės savo parapijose įsigyti leidimus. Parapijiečius kviečiame registruotis raštinėje darbo dienomis.
Pasiruošimo vaiko krikštui susitikimai su kunigu vyks paskutiniais mėnesio antradieniais 18 val.: birželio 26 d., liepos 31 d., rugpjūčio 28 d.
Arkikatedros Švč. Sakramento koplyčioje kasdien nuo 9.30 iki 18 val., o kiekvieną penktadienį nuo 19 iki 20 val. prie centrinio altoriaus vyksta Švč. Sakramento adoracija. Maloniai kviečiame.
17.30 val. kviečiame prie šv. Jono Pauliaus II altoriaus ir relikvijų jungtis į bendrą maldą.