Kauno arkikatedra bazilika. Pradžia.  
   
   
 

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI-IX) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8, 9 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9, 10 ir 18 val.)

Kitos pamaldos » 

Skelbimai

Antradienį minime šv. Juozapo, švč. M. Marijos sužadėtinio iškilmę. Šv. Mišios 7, 8, 9, ir 18 val.
Tęsiama nepertraukiama Švč. Sakramento adoracija Lietuvoje, meldžiant Viešpatį naujų pašaukimų į dvasinį luomą. Kauno arkikatedroje adoracija vyks nuo kovo 21 d. 8 val. iki kovo 22 d. 8 val.
Kovo 23 d., šeštadienį kviečiame Švč. Sakramento adoruotojus susikaupimo dienai "Viešpatie, išmokyk mus melstis". Pradžia 9.20 val. parapijos namuose.
Nuo kovo 29 d. vakaro iki kovo 30 d. vakaro arkikatedroje bus švenčiamos "24 valandos Viešpačiui" - atgailos pamaldos ir Švč. Sakramento adoracija. Šią tradiciją prieš 5 metus įvedė popiežius Pranciškus.
Kovo 30 d. kviečiame į piligriminę kelionę palaimintojo takais, aplankant Šeduvą, Kryžių kalną, Šiluvą. Registruotis iki kovo 26 d. tel. 8614 73384.
Kviečiame paremti Arkikatedros parapijos veiklą, skiriant šiai veiklai 2 proc. pajamų mokesčio.
Besiruošiantiems vaiko krikštui katechezės tėvams ir krikštatėviams vyks Kauno arkikatedros parapijos namuose 18 val. šiomis dienomis: balandžio 5 d., gegužės 3 d., birželio 6 d., liepos 4 d., rugpjūčio 2 d., rugsėjo 6 d.
Galime atnešti Švč. Sakramentą ligoniams kiekvieną sekmadienį. Prašome pranešti zakristijoje arba raštinėje apie laukiančius Švč. Sakramento ligonius.
Kauno arkikatedros bazilikos mišrus choras skelbia naujų narių priėmimą. Norinčius giedoti prašome sekmadieniais po 12 val. šv. Mišių kreiptis į choro vadovus.
Kiekvieną gavėnios penktadienį 17.15 val. Kryžiaus kelio apmąstymas arkikatedroje, kiekvieną gavėnios sekmadienį 17.30 val. gavėniniai giedojimai "Graudūs verksmai" Švč. Sakramento koplyčioje.
Arkikatedros Švč. Sakramento koplyčioje kasdien nuo 8.30 iki 18 val. Švč. Sakramento adoracija. Maloniai kviečiame.