Kauno arkikatedra bazilika. Pradžia.  
   
   
 

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI.1-IX.15) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8,9 ir 18 val.

Kitos pamaldos » 

Skelbimai

Spalio 6-7 dienomis Arkikatedros parapijoje vyks Atsinaujinimo diena.
Suaugusius, kurie nėra priėmę Krikšto, Atgailos, Pirmos Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentų arba norintys pagilinti tikėjimo žinias, kviečiame dalyvauti katechumenato programoje. Registruotis zakristijoje arba raštinėje.
Minint švč. M. Marijos apsireiškimo Fatimoje šimtmetį kviečiame žiūrėti filmą"Tryliktoji diena" parapijos namuose 12 val. Filmą pristatys Krikščioniško kino klubo įkūrėjas Ramūnas Aušrotas.
Rugsėjo mėn. prasidės ruošimasis Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentams. Norinčius jiems pasiruošti vaikus ir jaunimą kviečiame užsirašyti zakristijoje arba raštinėje.
Arkikatedros Švč. Sakramento koplyčioje kasdien nuo 9.30 iki 18 val., o kiekvieną penktadienį nuo 19 iki 20 val. prie centrinio altoriaus vyksta Švč. Sakramento adoracija. Maloniai kviečiame.
17.30 val. kviečiame prie šv. Jono Pauliaus II altoriaus ir relikvijų jungtis į bendrą maldą.
Kiekvieną penktadienį nuo 15 iki 16 val. galima sutikti seserį vienuolę ar pasaulietį dvasiniam pokalbiui, o nuo 16 iki 20 val. lauks kunigas ateinančių dvasiniam pokalbiui ar norinčių atlikti išpažintį.