Kauno arkikatedra bazilika. Pradžia.  
   
   
 

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI.1-IX.15) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8,9 ir 18 val.

Kitos pamaldos » 

Skelbimai

Advento susikaupimo vakaras vyks gruodžio 15 d. Pradžia 18.30 val. Bus klausoma išpažinčių. 20 val. šv. Mišios už vakaro dalyvių prašymus.
Švč. Mergelės Marijos valandų giesmės ir maldos (Rarotos) giedamos kiekvieną sekmadienį 7.30 val.
Kviečiame įsigyti Caritas platinamų žvakučių, kurias rasite gale bažnyčios. Aukos, viršijančios žvakučių savikainą, skiriamos paremti stokojančius.
Pirmąjį Advento sekmadienį pašventintus kalėdaičius galite įsigyti kasdien nuo 8 iki 18 val. arkikatedroje. Jūsų auka už kalėdaitį yra skiriama arkikatedros išlaikymui.
Dėkojame už Jūsų aukas, kurias skiriate arkikatedros išlaikymui.
12 val. giedantis mišrus choras CANTATE kviečia naujus narius į savo gretas. Po Sumos kviečiame kreiptis į choro vadovę.
Arkikatedros Švč. Sakramento koplyčioje kasdien nuo 9.30 iki 18 val., o kiekvieną penktadienį nuo 19 iki 20 val. prie centrinio altoriaus vyksta Švč. Sakramento adoracija. Maloniai kviečiame.
17.30 val. kviečiame prie šv. Jono Pauliaus II altoriaus ir relikvijų jungtis į bendrą maldą.
Kiekvieną penktadienį nuo 15 iki 16 val. galima sutikti seserį vienuolę ar pasaulietį dvasiniam pokalbiui, o nuo 16 iki 20 val. lauks kunigas ateinančių dvasiniam pokalbiui ar norinčių atlikti išpažintį.