Kauno arkikatedra bazilika. Pradžia.  
   
   
 

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI.1-IX.15) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8,9 ir 18 val.

Kitos pamaldos » 

Kitos grupės

Šiuo metu parapijoje aktyvios keturios bendresnio pobūdžio maldos, krikščioniško ugdymosi ir bendravimo grupės: