Kauno arkikatedra bazilika. Pradžia.  
   
   
 

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI-IX) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9, 10 ir 18 val.)

Kitos pamaldos » 

Chorai ir giesmininkai

Kauno arkikatedroje bazilikoje gieda:

Kitu metu tikintiesiems padeda giedoti dvi giesmininkų grupės: