Kauno arkikatedra bazilika. Pradžia.  
   
   
 

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI.1-IX.15) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8,9 ir 18 val.

Kitos pamaldos » 

Pastoracinė taryba

Arkikatedros Pastoracinė taryba veikia pogrupiais.

PASTORACINĖS TARYBOS NARIAI

  1. Ekonominės veiklos pogrupis:
  kun. Evaldas VITULSKIS, Aušra GEDVILIENĖ, Laimutis GAKUTIS.

  2. Šeimų sielovados pogrupis:
  Ramona JAKAITIENĖ, Dalė ADAMONIENĖ, Stasys ADAMONIS.

  3. Pastoracijos ir specialiosios sielovados pogrupis:
  kun. Evaldas VITULSKIS, Albina GIEDRAITIENĖ, Arūnas JUŠKA, Ieva STADALNINKAITĖ, Ramona JAKAITIENĖ.

  4. Liturgijos pogrupis:
  kun. Artūras KAZLAUSKAS, Mindaugas ŠIKŠNIUS, Albertas KOŽENIAUSKAS.

  5. Katechezės pogrupis:
  ses. Gražina DAPŠAUSKYTĖ, Arūnas JUŠKA.

  6. Kunigų veiklos pogrupis:
  kun. Evaldas VITULSKIS, kun. Artūras KAZLAUSKAS, kun. Robertas GRIGAS.