ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI.1-IX.15) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8,9 ir 18 val.

Kitos pamaldos »


 
Birželio 3 d. Šventosios Dvasios atsiuntimo iškilmė. Nuo gegužės 26 d. pradedame maldų Šventajai Dvasiai devyndienį.
Birželio, liepos ir rugpjūčio mėn. sekmadieniais 13.30 val. šv. Mišių nebus.
Šeštinių išvakarėse šeštadienį 17.30 val. maldavimų procesija, taip pat ir gegužės 28 d. Šeštinių iškilmėje pieš 12 val. šv. Mišias procesija. Rinkliava bus skirta katalikiškai žiniasklaidai paremti.
Kauno arkikatedroje bazilikoje Sutvirtinimo sakramentas bus teikiamas birželio 3 d. 18 val.
10.30 val. šv. Mišiose melsimės už vysk. K. Kėvalą išvykstantį naujoms pareigoms į Telšių vyskupiją.
Vilniuje vyks kankinio arkivyskupo Teofiliaus Matulionio paskelbimas palaimintuoju. Kviečiame registruotis zakristijoje arba raštinėje. Registracija vyks iki birželio 1 d.
Vilniuje vyks Lietuvos jaunimo dienos. Jaunimą nuo 14 m. kviečiame registruotis raštinėje šiokiadieniais arba Piligrimų centre ketvirtadieniais nuo 17 val. Registracija vyks iki birželio 1 d.
Pamaldos švč. Mergelės Marijos garbei kasdien Švč. Sakramento koplyčioje 17.30 val. Kviečiame kartu giedoti švč. M. Marijos litaniją.
Krikštatėviams ir tėvams, kurie ruošiasi vaiko krikštui, susitikimai su kunigu vyks parapijos namuose 18 val. kiekvieno mėn. pirmąjį ketvirtadienį, išskyrus liepos mėn., t.y., birželio 1 d., liepos 13 d., rugpjūčio 3 d.
Arkikatedros Švč. Sakramento koplyčioje kasdien nuo 9.30 iki 18 val., o kiekvieną penktadienį nuo 19 iki 20 val. prie centrinio altoriaus vyksta Švč. Sakramento adoracija. Maloniai kviečiame.
17.30 val. kviečiame prie šv. Jono Pauliaus II altoriaus ir relikvijų jungtis į bendrą maldą.
Kiekvieną penktadienį nuo 15 iki 16 val. galima sutikti seserį vienuolę ar pasaulietį dvasiniam pokalbiui, o nuo 16 iki 20 val. lauks kunigas ateinančių dvasiniam pokalbiui ar norinčių atlikti išpažintį.