ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI.1-IX.15) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8,9 ir 18 val.

Kitos pamaldos »


 
Rugpjūčio 26 d. šeštadienį 18 val. Arkikatedroje bus teikiamas Sutvirtinimo sakramentas.
Rugsėjo mėn. prasidės ruošimasis Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentams. Norinčius jiems pasiruošti vaikus ir jaunimą kviečiame užsirašyti zakristijoje arba raštinėje.
Rugpjūčio mėn ir iki rugsėjo 24 d. sekmadieniais 13.30 val. šv. Mišių nebus.
Arkikatedros Švč. Sakramento koplyčioje kasdien nuo 9.30 iki 18 val., o kiekvieną penktadienį nuo 19 iki 20 val. prie centrinio altoriaus vyksta Švč. Sakramento adoracija. Maloniai kviečiame.
17.30 val. kviečiame prie šv. Jono Pauliaus II altoriaus ir relikvijų jungtis į bendrą maldą.
Kiekvieną penktadienį nuo 15 iki 16 val. galima sutikti seserį vienuolę ar pasaulietį dvasiniam pokalbiui, o nuo 16 iki 20 val. lauks kunigas ateinančių dvasiniam pokalbiui ar norinčių atlikti išpažintį.