ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI.1-IX.15) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8,9 ir 18 val.

Kitos pamaldos »

 
Vaikai ir jaunuoliai norintys Arkikatedros parapijoje pasiruošti ir priimti Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentus prašome užsirašyti raštinėje arba zakristijoje.
Švč. M. Marijos Gimimo atlaidai Šiluvoje švenčiant ypatingąjį Gailestingumo jubiliejų. Programą ir pamaldų tvarką rasite svetainėje: www.siluva.lt. Piligrimų centras organizuoja keliones rugsėjo 9, 10, 11 d. Registruotis tel. 8686 15225.
Rugsėjo 1 d. už moksleivius ir mokytojus, studentus ir dėstytojus šv. Mišios 10, 12 ir 14 val.
Rugsėjo 1-8 dienomis Trakų švč. M. Marijos Apsilankymo bažnyčioje vyks Trakų Dievo Motinos - Lietuvos Globėjos (Trakinių) atlaidai.
Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje vyks Trak
Nuo birželio mėn. iki rugsėjo 15 d. sekmadieniais šv. Mišių 13.30 val. nebus.
Susitikimai su tėvais ir krikštatėviais prieš vaikų krikštą vyks parapijos namuose 18 val. šiomis dienomis: rugpjūčio 31 d., rugsėjo 28 d.
Gailestingumo jubiliejaus metais esame kviečiami leistis į piligrimines keliones ir žengti pro Gailestingumo duris. Į 15 šias duris atvėrusių jubiliejinių šventovių Lietuvoje keliaukime su Piligrimo pasu, kurį galite įsigyti arkikatedroje arba raštinėje.
Visuotiniai atlaidai teikiami kiekvienam atliekančiam kurį nors iš gailestingumo darbų sielai ar kūnui bei kiekvienam, peržengusiam Gailestingumo durų slenkstį.
Prieš šv. Mišias kalbamas Gailestingumo vainikėlis. Kviečiame jungtis į bendrą maldą.
Kasdien galima surasti žmogų, pasiruošusį pasikalbėti visais tikėjimo klausimais. Nuo 14-15 val. budi sesuo vienuolė, o kunigą rasite sekmadieniais ir šventėmis 8-14 ir 15-21, šiokiadieniais 7-9.30 ir 15-21 val.
Gruodžio 8 d. pop. Pranciškus Romoje paskelbė ateinančius metus Šventaisiais Gailestingumo metais. Plačiau apie Gailestingumo metus ieškokite:  www.katalikai.lt/gailestingumojubiliejus/