ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI.1-IX.15) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8,9 ir 18 val.

Kitos pamaldos »


 
Kviečiame Šventojo Rašto skaitovus į pasiruošimo kursus. Kreiptis į kun. Artūrą Kazlauską.
Nuo sausio 18 d. iki 25 d. kviečiame melstis už krikščionių vienybę ir dalyvauti šios savaitės renginiuose.
Dalis pastoracinės tarybos narių įeina į tarybą pagal pareigybes, dalis renkami iš parapijiečių tarpo. Kviečiame siūlyti kandidatus. Informaciją pareikite raštinėje darbo dienomis.
Arkikatedros Švč. Sakramento koplyčioje kasdien nuo 9.30 iki 18 val., o kiekvieną penktadienį nuo 19 iki 20 val. prie centrinio altoriaus vyksta Švč. Sakramento adoracija. Maloniai kviečiame.
17.30 val. kviečiame prie šv. Jono Pauliaus II altoriaus ir relikvijų jungtis į bendrą maldą.
Kiekvieną penktadienį nuo 15 iki 16 val. galima sutikti seserį vienuolę ar pasaulietį dvasiniam pokalbiui, o nuo 16 iki 20 val. lauks kunigas ateinančių dvasiniam pokalbiui ar norinčių atlikti išpažintį.