ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI.1-IX.15) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8,9 ir 18 val.

Kitos pamaldos »

 
Kauno Kristaus Prisikėlimo paminklinėje bazilikoje 13 val. šv. Mišios už taiką pasaulyje, už gyvus ir mirusius vyskupus, kunigus ir diakonus. Kviečiame jungtis į bendrą maldą.
Rugsėjo 25 d. (sekmadienio) rinkliava skiriama arkikatedros vargonų restauravimui. Vyksta baigiamieji darbai. Dalį lėšų baigiamiesiems darbams skiria Kauno miesto savivaldybė, dalį prisidedame iš parapijos lėšų. Kas turite galimybės, savo auką galite sk
Jeigu norite geriau suprasti ir sąmoningiau gyventi krikščioniškąjį tikėjimą ir/ar nesate priėmę Krikšto, ar Komunijos, ar Sutvirtinimo sakramentų, kviečiame dalyvauti suaugusiųjų katechumenato programoje. Daugiau informacijos tel. 8650 10076.
Vaikai ir jaunuoliai norintys Arkikatedros parapijoje pasiruošti ir priimti Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentus prašome užsirašyti raštinėje arba zakristijoje.
Susitikimai su tėvais ir krikštatėviais prieš vaikų krikštą vyks parapijos namuose 18 val. šiomis dienomis: rugpjūčio 31 d., rugsėjo 28 d.
Gailestingumo jubiliejaus metais esame kviečiami leistis į piligrimines keliones ir žengti pro Gailestingumo duris. Į 15 šias duris atvėrusių jubiliejinių šventovių Lietuvoje keliaukime su Piligrimo pasu, kurį galite įsigyti arkikatedroje arba raštinėje.
Visuotiniai atlaidai teikiami kiekvienam atliekančiam kurį nors iš gailestingumo darbų sielai ar kūnui bei kiekvienam, peržengusiam Gailestingumo durų slenkstį.
Prieš šv. Mišias kalbamas Gailestingumo vainikėlis. Kviečiame jungtis į bendrą maldą.
Kasdien galima surasti žmogų, pasiruošusį pasikalbėti visais tikėjimo klausimais. Nuo 14-15 val. budi sesuo vienuolė, o kunigą rasite sekmadieniais ir šventėmis 8-14 ir 15-21, šiokiadieniais 7-9.30 ir 15-21 val.
Gruodžio 8 d. pop. Pranciškus Romoje paskelbė šiuos metus Šventaisiais Gailestingumo metais. Plačiau apie Gailestingumo metus ieškokite:  www.katalikai.lt/gailestingumojubiliejus/