ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI.1-IX.15) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8,9 ir 18 val.

Kitos pamaldos »


 
Popiežiaus kvietimu prieš kelerius metus visose vyskupijose pradėtos švęsti atgailos ir susitaikinimo pamaldos. Arkikatedroje kovo 24 d. 18 val.-25 d. 18 val. vyks adoracija, bus klausoma išpažinčių.
Prašome, kas galite skirti 2 procentus pajamų mokesčio Arkikatedros parapijos veiklai paremti. Prašymo lapą galima užpildyti zakristijoje arba parapijos raštinėje.
Kovo 25 d. minėsime Viešpaties Apreiškimo iškilmę. Iškilmingos šv. Mišios 10.30 val.
Po 10.30 val. šv. Mišių kviečiame į pokalbį apie Didžiosios savaitės liturgiją ir jos prasmę parapijos namuose. Pokalbį ves seserys eucharistietės.
"Graudžius verksmus" giedame kiekvieną gavėnios sekmadienį Švč. Sakramento koplyčioje 17.30 val.; Kryžiaus kelio malda kiekvieną penktadienį 17.15 val.
Balandžio 8 d. kviečiame į piligriminę kelionę Garbingojo Arkivyskupo Teofiliaus gyvenimo ir veiklos vietomis: Kaišiadorių katedra, Birštono sakralinis muziejus, Septynių skausmų kelias Guronyse. Registruotis zakristijoje arba raštinėje.
Krikštatėviams ir tėvams, kurie ruošiasi vaiko krikštui, susitikimai su kunigu vyks parapijos namuose 18 val. kiekvieno mėn. pirmąjį ketvirtadienį, išskyrus liepos mėn., t.y., gegužės 4 d., birželio 1 d., liepos 13 d., rugpjūčio 3 d.
Arkikatedros Švč. Sakramento koplyčioje kasdien nuo 9.30 iki 18 val., o kiekvieną penktadienį nuo 19 iki 20 val. prie centrinio altoriaus vyksta Švč. Sakramento adoracija. Maloniai kviečiame.
17.30 val. kviečiame prie šv. Jono Pauliaus II altoriaus ir relikvijų jungtis į bendrą maldą.
Kiekvieną penktadienį nuo 15 iki 16 val. galima sutikti seserį vienuolę ar pasaulietį dvasiniam pokalbiui, o nuo 16 iki 20 val. lauks kunigas ateinančių dvasiniam pokalbiui ar norinčių atlikti išpažintį.