ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI.1-IX.15) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8,9 ir 18 val.

Kitos pamaldos »


 
Pelenų trečiadienį, kovo 1 d. Bažnyčia pradeda gavėnią, pasirengimo Velykoms laikotarpį. Pelenų trečiadienio liturgijoje šventinami pelenai, kurie barstomi ant tikinčiųjų galvų. Tai kvietimas atsiversti. Pamaldos 7, 8, 9 ir 18 val.
Švenčiama vasario 22 d. Kauno arkikatedroje atlaidai ir šventė keliama į sekmadienį, vasario 26 d.
Vasario 26 d. 16 val. vyks "Padėkos koncertas" tiems, kurie įvairiais būdais rėmė didžiųjų J. Radavičiaus vargonų restauracijos darbus. Koncerte dalyvaus eilė menininkų savo talentu prisidėjusių prie šio instrumento atgimimo.
Kviečiame aplankyti Arkivyskupo Teofiliaus gyvenimo ir veiklos vietas: Kaišiadorių katedrą, Birštono sakralinį muziejų, Septynių skausmų kelią Guronyse. Registruotis piligrimų centre tel. 8686 15225.
Krikštatėviams ir tėvams, kurie ruošiasi vaiko krikštui, susitikimai su kunigu vyks parapijos namuose 18 val. kiekvieno mėn. pirmąjį ketvirtadienį, išskyrus liepos mėn., t.y., gegužės 4 d., birželio 1 d., liepos 13 d., rugpjūčio 3 d.
Arkikatedros Švč. Sakramento koplyčioje kasdien nuo 9.30 iki 18 val., o kiekvieną penktadienį nuo 19 iki 20 val. prie centrinio altoriaus vyksta Švč. Sakramento adoracija. Maloniai kviečiame.
17.30 val. kviečiame prie šv. Jono Pauliaus II altoriaus ir relikvijų jungtis į bendrą maldą.
Kiekvieną penktadienį nuo 15 iki 16 val. galima sutikti seserį vienuolę ar pasaulietį dvasiniam pokalbiui, o nuo 16 iki 20 val. lauks kunigas ateinančių dvasiniam pokalbiui ar norinčių atlikti išpažintį.