ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI.1-IX.15) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8,9 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9, 10 ir 18 val.)

Kitos pamaldos »


 
Sausio 19 d. Arkikatedroje bazilikoje nuo 18.30 val. vyks Evangelizacinis vakaras. Kviečiame!
Krikščionių vienybės savaitėje kviečiame melstis už krikščionių vienybę.
Po Naujų Metų ŠEŠTADIENIAIS šv. mišios bus aukojamos 8 val., 9 val., 10 val. (sudėtinės) ir 18 val. Šeštadieniais 7 val. šv. Mišių nebus.
Dėkojame už Jūsų aukas, kurias skiriate arkikatedros išlaikymui.
Arkikatedros Švč. Sakramento koplyčioje kasdien nuo 9.30 iki 18 val., o kiekvieną penktadienį nuo 19 iki 20 val. prie centrinio altoriaus vyksta Švč. Sakramento adoracija. Maloniai kviečiame.
17.30 val. kviečiame prie šv. Jono Pauliaus II altoriaus ir relikvijų jungtis į bendrą maldą.