ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI.1-IX.15) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8,9 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9, 10 ir 18 val.)

Kitos pamaldos »


 
Pop. Pranciškus ragina vasario 23 d. pasninkauti ir melstis už taiką, ypatingai prisimenant Kongo Demokratinės respublikos, Pietų Sudano ir Sirijos gyventojus.
Šlovinimo ir evangelizacijos vakaras nuo 18.30 val. kartu su egzorcistu teol. dr. kun. A. Valkausku.
Pirmajam popiežiui ir jo įpėdiniams skirtos šventės atlaidai Arkikatedroje keliami į sekmadienį vasario 25 d.
10 val. šv. Mišios pradedant Kauno arkivyskupijos Caritas konferenciją.
Kryžiaus kelio apmąstymai arkikatedroje bazilikoje penktadieniais 17.15 val.
Graudūs verksmai giedami arkikatedros Švč. Sakramento koplyčioje sekmadieniais 17.30 val.
Po Naujų Metų ŠEŠTADIENIAIS šv. mišios bus aukojamos 8 val., 9 val., 10 val. (sudėtinės) ir 18 val. Šeštadieniais 7 val. šv. Mišių nebus.
Arkikatedros Švč. Sakramento koplyčioje kasdien nuo 9.30 iki 18 val., o kiekvieną penktadienį nuo 19 iki 20 val. prie centrinio altoriaus vyksta Švč. Sakramento adoracija. Maloniai kviečiame.
17.30 val. kviečiame prie šv. Jono Pauliaus II altoriaus ir relikvijų jungtis į bendrą maldą.