ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI.1-IX.15) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8,9 ir 18 val.

Kitos pamaldos »


 
Lapkričio 17 d. nuoširdžiai kviečiame jungtis į bendrą maldą ir padėką Dievui. 18.30 val. Švč. Sakramento adoracija ir šlovinimas. 18.45 Evangelizacija. 20 val. šv. Mišios evangelizacijos dalyvių intencijomis.
Lapkričio 19 d. po 10.30 val. šv. Mišių pokalbį RYTŲ KRIKŠČIONYBĖ ves Kauno kunigų seminarijos klierikas Liutauras Vilėniškis.
Lapkričio 26 d. 12 val. šv. Mišiose bus teikiami skyrimai Kauno kunigų seminarijos auklėtiniams. Rinkliava bus skirta Kauno kunigų seminarijos išlaikymui.
16 val. arkikatedroje koncertas, minint šv. Ceciliją, choristų globėją.
Arkikatedros Sumos choras kviečia naujus giesmininkus. Po sekmadienio 12 val. šv. Mišių kreipkitės į choro vadovę.
Lapkričio 12-19 dienomis Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos atlaidai Vilniuje.
Arkikatedros Švč. Sakramento koplyčioje kasdien nuo 9.30 iki 18 val., o kiekvieną penktadienį nuo 19 iki 20 val. prie centrinio altoriaus vyksta Švč. Sakramento adoracija. Maloniai kviečiame.
17.30 val. kviečiame prie šv. Jono Pauliaus II altoriaus ir relikvijų jungtis į bendrą maldą.
Kiekvieną penktadienį nuo 15 iki 16 val. galima sutikti seserį vienuolę ar pasaulietį dvasiniam pokalbiui, o nuo 16 iki 20 val. lauks kunigas ateinančių dvasiniam pokalbiui ar norinčių atlikti išpažintį.