ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI.1-IX.15) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8,9 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9, 10 ir 18 val.)

Kitos pamaldos »


 
Vaikus, jaunimą ir suaugusius, norinčius pasiruošti ir priimti Krikšto, Eucharistijos, Sutvirtinimo sakramentus, kviečiame registruotis darbo dienomis parapijos raštinėje.
Rugpjūčio 19 d. per šv. Mišias 15 val. bus konsekruotas naujas vyskupas, Kauno arkivyskupijos būsimasis augziliaras Algirdas Jurevičius. Kviečiame visus į labai reikšmingą iškilmę.
Arkikatedroje rugpjūčio 15 d. šv. Mišios sekmadienio tvarka. Bus šventinami žolynai. Taip pat kviečiame nuvykti į didžiuosius atlaidus Krekenavoje ir Pivašiūnuose.
Šv. Tarcizijaus, ministrantų globėjo dienoje rugpjūčio 14 d. 10 val. šv. Mišios už visų laikų Arkikatedros ministrantus.
Kviečiame vykti į Šiluvą.
Užsiregistravusius mūsų parapijoje kviečiame nuo 11 iki 16 val. raštinėje pasiimti kvietimus į popiežiaus Pranciškaus Mišias rugsėjo 23 d. Santakoje. Visi kiti galite asmeniškai įsigyti kvietimus internetu.
Dėkojame už aukas, kurias skyrėte restauravimui senų ir pagaminimui naujų suolų Švč. Sakramento koplyčioje.
Liepos, rugpjūčio, rugsėjo mėnesių sekmadieniais šv. Mišios 8, 9, 10.30, 12 ir 18 val. Šv. Mišių 13.30 val. nebus.
Šiokiadieniais šv. Mišios 7, 8 ir 18 val.
Pasiruošimo vaiko krikštui susitikimai su kunigu vyks paskutiniais mėnesio antradieniais 18 val.: rugpjūčio 28 d.
Arkikatedros Švč. Sakramento koplyčioje kasdien nuo 8.30 iki 18 val., o kiekvieną penktadienį nuo 19 iki 20 val. prie centrinio altoriaus vyksta Švč. Sakramento adoracija. Maloniai kviečiame.
17.30 val. kviečiame prie šv. Jono Pauliaus II altoriaus ir relikvijų jungtis į bendrą maldą.